Korisnici

Korisnici

Korisnici

U okviru ovog modula vrše se akcije vezane za korisnike. Moguće je dodavanje novog korisnika panela, pregled svih javnih korisnika sajta i svih akcija koje korisnici vrše na sajtu. Uravljanje korisnicima može se izvršiti u okviru samog panela pristupanjem modulu Korisnici.

U okviru sekcije Korisnici, korisnik panela ima mogućnost podešavanja i ažuriranja sledećih modula: