Verzija teme

Verzija teme

Verzija teme

Modul Verzija teme služi za prikaz svih kreiranih verzija teme. U okviru modula moguće je u svakom trenutku dodati novu verziju teme i pregledati sve informacije o već dodatim verzijama.

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Verzija teme potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Admin i u okviru nje stavku Verzija teme kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Verzija teme, korisniku se prikaže modul za pregled i kreiranje verzija teme kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalazi se prečica: Nova verzija - omogućava pristup kreiranju nove verzije teme
 2. Filteri - omogućavaju pretragu verzija teme po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju  Korišćenje filtera. 
 3. Tabela za pregled i prikaz svih verzija teme

U okviru tabele za prikaz verzija teme nalaze se informacije:

 • ID - kolona koja jedinstveno idetifikuje verziju teme
 • Url - kolona koja predstavlja url do baze verzije teme
 • Host - 
 • Korisnik - kolona koja daje informacije o korisniku koji je kreirao verziju teme
 • Pass - kolona koja daje informacije o lozinki verzije teme
 • Port - kolona koja daje informacije o tome na kom se potru nalazi verzija teme
 • DB Host - kolona koja daje informacije o host fajlu baze verzije teme
 • DB User - kolona koja daje informacije o useru baze verzije teme
 • DB Pass - kolona koja daje informacije o lozinki baze verzije teme
 • DB Port - kolona koja daje informacije o portu na kojem se nalazi baza verzije teme
 • Public Theme - kolona koja daje informacije o public delu sajta kome se kreira verzija teme

Kreiranje nove verzije teme

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Verzija teme potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Admin i u okviru nje stavku Verzija teme kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Verzija teme može da se kreira na dva načina:

 1. Klikom na dugme u gornjem desnom uglu 
 2. Klikom na dugme  u okviru tabele za prikaz verzija teme

Korak 3: Nakon odabira bilo koje od opcija otvara se modal za kreiranje nove verzije prikazan na slici:

Polja koja je potrebno popuniti pri kreiranju nove verzije teme su:

 • Url
 • Host
 • Korisnik
 • Pass
 • Port
 • DB Host
 • DB Pass
 • DB Name
 • DB Port
 • Public Theme

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, kreiraće se nova verzija baze.