Kategorije sadržaja

Kategorije sadržaja

Kategorije sadržaja

Katagorija sadržaja omogućava da se sadržaj raspodeli po određenim kategorijama, tj. napravi kategorizacija sadržaja. Korisnik ima mogućnost da pregleda sve kreirane kategorije, da doda novu kategoriju ili obriše postojeću. Modul funkcioniše kao stablo, tako da je omogućeno neograničeno kreiranje kategorija i potkategorija.

U ovom delu uputstva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kategorije potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Kategorije kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Kategorija

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Kategorije, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu kreiranih kategorija i stabla u okviru kreiranih kategorija (podređene i nadređene kategorije) kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Članci - omogućava brzi pristup svim kreiranim člancima 
  • Kategorije - omogućava brzi pristup svim kreiranim kategorijama
  • Nova kategorija - omogućava brzi pristup kreiranju novih kategorija
 2. Filteri - omogućavaju pretragu kategorija po kriterijumima. Više o filterima možete pročitati u poglavlju Korišćenje filtera.
 3. Tabela za pregled i prikaz svih kategorija koje su trenutno kreirane.

U okviru tabele za prikaz kategorija nalaze se informacije o samim kategorijama i to:

 • ID - Kolona koja jedinstveno identifikuje svaku kategoriju ponaosob.
 • Naziv- Kolona predstavlja nazive svih kategorija koje su kreirane.
 • Slika - Kolona koja daje informaciju o slici koja je kreirana za određenu kategoriju.
 • Permalink - Predstavlja kreiran link koji vodi ka određenoj kategoriji. Više o kreiranju permalinkova možete pročitati u poglavlju Kreiranje permalinkova.
 • Rang za sortiranje - Kolona koja služi za prikaz ranga za sortiranje koji je dodeljen određenoj kategoriji. 

Kreiranje nove kategorije

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kategorije potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Kategorije kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Kategorija

Korak 2: Korisnik može da kreira novu kategoriju na tri načina:

 1. Klikom na dugme    u gornjem desnom uglu

 2. Klikom na dugme   u okviru dela za prikaz liste svih kreiranih kategorija

 3. Pristupanjem stavki Nova Kategorija u okviru glavne navigacije kao što je prikazano na Slici:

Pristup sekciji Nova kategorija

Korak 3: Za kreiranje kategorija na bilo koji od ova tri načina dobija se istu forma koja je prikazana u delovima na Slikama.

Prvi deo forme za kreiranje nove kategorije sastoji se od polja i tabova koji su prikazani na Slici:

Tab podaci - Služi za unos osnovnih informacija o kategoriji sadržaja. Opis polja i način na koji ih treba ispravno popuniti su dati u daljem tekstu.

 • Naziv - Polje u koje se unosi naziv kategorije koju je potrebno kreirati. Polje je obavezno. Prikazivaće se u okviru panela ali i na sajtu pri prikazu liste kategorija.
 • Nadređena kategorija - Polje koje služi za označavanje nadređene kategorije tj. kategorije u okviru koje se kreira nova kategorija. Polje nije obavezno ukoliko se kreira glavna kategorija, tj. kateogrija koja nema nadređenu kategoriju. Ukoliko to nije slučaj, neophodno je u okviru ovog polja uneti nadređenu kategoriju koju je prethodno potrebno kreirati.
 • Check privileges for user public - Omogućava zabranu pristupa kategoriji sadržaja od strane javnih korisnika. Ukoliko je vrednost polja podešena na Da sadržaj u okviru kategorije će biti dostupan sam registrovanim korisnicima sa određenim email adresama, dok ukoliko je vrednost polja Ne, sadržaj je dostupan svim posetiocima sajta.

Tab stavke - Služi za inos stavki u okviru kategorije. Način dodavanja stavki opisan je u daljem tekstu:

Da biste uspešno dodali stavku potrebno je kliknuti na dugme  nakon čega će se otvoriti modal za dodavanje stavke prikazan na slici:

Modal za dodavanje stavki se sastoji iz tabova. Opisi tabova i prikaz dati su u daljem tekstu.

Podtab podaci - u okviru taba podaci unose se osnovne informacije o stavci i to:

 • Naziv - u okviru ovog polja potrebno je uneti naziv stavke. Naziv će se prikazivati na sajtu. Polje je obavezno.
 • Kratak naziv - u okviru ovog polja potrebno je uneti kratak naziv stavke. Naziv će se neće prikazivati na sajtu. Polje nije obavezno.
 • Rang za sortiranje - u okviru ovog polja moguće je uneti rang za sortiranje stavke. Ukoliko je unet rang u odnosu na rang će se prikazivati stavke. Polje nije obavezno.
 • Link - u okviru ovog polja moguće je uneti link na koji treba da vodi stavka koja se kreira. 
 • Šablon - u okviru ovog polja moguće je odabrati jedan od ponuđenih šablona. U zavisnosti od odabranog šablona stavka će se drugačije prikazivati. Na primer ukoliko je odabran šablon Text grid prikazivaće se samo tekst kao naslov dok ukoliko je odabran šablon Horizontal image text grid prikazivaće se slika i opis

Podtab slika - u okviru ovog polja moguće je uneti sliku stavke. Detaljno objašnjenje o dodavanju slika možete pronaći u okviru poglavlja Postavljanje slika.

Podtab mobil image - u okviru ovog polja moguće je uneti sliku stavke koja će se prikazivati samo na mobilnim uređajima. Detaljno objašnjenje o dodavanju slika možete pronaći u okviru poglavlja Postavljanje slika.

Podtab kratak opis - U okviru ovog taba moguće je uneti kratak opis stavke. Sadržaj unet u okviru ovog taba će se prikazivati na sajtu.

Podtab opis - U okviru ovog taba moguće je uneti opis stavke. Sadržaj unet u okviru ovog taba će se prikazivati na sajtu.

Tab user public privileges - U okviru ovog taba moguće je dodati posebno korisnike koji imaju različite privilegije za pristup kategoriji. Na slici ispod je prikazano kako izgleda dodavanje privilegija korisnicima:

Da biste dodali privilegiju potrebno je kliknuti na dugme  nakon čega se otvara modal prikazan na slici:

Polja koja se mogu popuniti su:

 • Javni korisnik - u okviru ovog polja potrebno je uneti ime javnog korisnika za koga se kreira privilegija
 • Forbid preview - u okviru ovog polja potrebno je odabrati da li će imati zabranjen pristup ili ne

Drugi deo forme za kreiranje nove kategorije sastoji se od polja za unos kratkog opisa kategorije i sadržaja koji su prikazani na Slici:

Kreiranje nove kategorije - tab opis

Opis polja je dat u daljem tekstu.

 • Kratak opis - Polje služi za unos kratkog sadržaja kategorije. Polje nije obavezno. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem )
 • Sadržaj - Polje služi za unos celokupnog sadržaja kategorije. Polje nije obavezno. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem ). Ukoliko korisnik ne unese sadržaj, kategorija neće imati nikakav opis.

Treći deo forme za kreiranje nove kategorije sastoji se od polja za unos meta podataka koji su prikazani na Slici:

Opis polja je dat u daljem tekstu.

 • Permalink - Polje koje se automatski kreira kada se ukuca naziv kategorije. Ukoliko se ne kreira permalink od naziva kategorije ili u slučaju da korisnik želi da kreira samostalno permalink, korisnik mora sam da unese permalink. Detaljan opis kreiranja permalinkova možete pronaći u poglavlju Kreiranje permalinkova.

Napomena: Pri kreiranju permalinkova voditi računa da permalink ne sme da sadrži specijalne karaktere i latinična slova. Ukoliko se permalink sastoji od više reči preporuka je da se odvajaju srednjim crticama - .
 • Meta naslov - Polje nije obavezno. Omogućava korisnicima da predlože kako bi želeli da se kategorija opiše u listama pretraživanja. Detaljno objašnjenje možete pronaći u poglavlju Meta podaci
 • Tagovi - Polje nije obavezno ali se preporučuje. Omogućava korisnicima da predlože tagove kao ključne reči u pretrazi. Detaljno objašnjenje možete pronaći u poglavlju Meta podaci
 • Meta opis  - Polje nije obavezno. Detaljno objašnjenje možete pronaći u poglavlju Meta podaci.

Četvrti deo forme za kreiranje nove kategorije sastoji se od polja za kreiranje akcija vezanih za kategoriju koji su prikazani na Slici:

 Kreiranje nove kategorije - tab akcije

Opis polja i način na koji ih treba ispravno popuniti su dati u daljem tekstu.

 • Aktivacija/deaktivacija kategorije - Klikom na ikonicu   ili  menja se trenutni status kategorije. Kategorija može biti aktivna ili neaktivana. Klikom na ikonicu  kategorija menja status iz aktivnog u neaktivni. Ukoliko kategorija nije aktivna, ona neće biti vidljiva korisnicima. Podrazumevana vrednost je neaktivna kategorija.
 • Šablon - U okviru padajućeg menija bira se jedan od šablona za prikaz kategorije. Spisak svih šablona i detaljna objašnjenja možete pronaći u poglavlju Šabloni. Polje je obavezno. 
 • Rang za sortiranje - Polje u koje treba uneti rang za sortiranje ukoliko korisnik želi da sortiranje kategorije izvrši ručno.
 • Limit - Polje u koje se unosi određen broj koji će predstavljati limit prikazivanja članaka u okviru jedne kategorije. Ukoliko postoji veliki broj kreiranih članaka u okviru jedne kategorije, postoji mogućnost postavljanja limita na određeni broj i u okviru te kategorije će biti prikazan samo taj broj članaka. Ostali članci iz te kategorije će biti prikazani na sledećim stranama pomoću paginacije.
 • Limit similar - Ukoliko u okviru kategorije treba predstaviti slične članke ali samo određeni broj, u ovom polju se postavlja limit za prikazivanje.

 • Order by - Polje koje omogućava sortiranje članaka kategorije koja se kreira po određenom kriterijumu. Kriterijumi za prikazivanje su:
  • Rang za sortiranje - prikazuje članke u odnosu na podešen rang u okvir svakog članka
  • Datum - prikazuje članke u odnosu na datum (najskorije objavljen članak se prikazuje prvi)
  • Pregledi - prikazuje najčešće pregledane članke prvo
  • Komentari itd. - prikazuje prvo članke sa najviše komentara
  • Naziv - sortira članke po nazivu

Poslednji deo forme za kreiranje nove kategorije predstavlja mogućnost dodavanja slike kategorije koji su prikazani na Slici:

Kreiranje nove kategorije - tab slika

Više o načinu postavljanja slika možete pronaći u okviru poglavlja Postavljanje slika.

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, kategorija će biti kreirana.

Ažuriranje kategorije

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kategorije potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Kategorije kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Kategorija

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih kategorija (koraci kreiranja nove kategorije detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove kategorije) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju kategorije. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja kategorije:

Pristup ažuriranju kategorije

Korak 3: Klikom na ikonicu  otvara se strana u okviru koje se mogu menjati vrednosti željenih polja. Polja koja se mogu menjati su ista kao i polja koja se mogu popuniti pri kreiranju kategorije, s tim što se pri ažuriranju kategorije dobijaju i neke nove mogućnosti kao što je galerija slika. Prikaz pozicije novih polja u okviru strane koju treba ažurirati dat je na Slici:

Način dodavanja slika u galeriju detaljno je objašnjeno u poglavlju Postavljanje slika.

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, kategorija će biti uspešno ažurirana.

Aktiviranje i deaktiviranje kategorije

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kategorije potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Kategorije kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Kategorija

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih kategorija (koraci kreiranja nove kategorije detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove kategorije) klikom na ikonicu  ili  pristupa se aktiviranju/deaktiviranju kategorija. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako se otvorila mogućnost deaktiviranja/aktiviranja kategorije:

Aktiviracija / deaktivacija kategorije

Korak 3: Ukoliko je kategorija aktivna a korisnik želi da je deaktivira, potrebno je da klikne na   i ona će postati  što znači da trenutna kategorija više nije aktivna. Na isti način ukoliko je kategorija deaktivirana a korisnik želi da je aktivira, potrebno je da klikne na  i ona će postati  , što znači da trenutna je kategorija aktivna. Pri izvršenju ovog koraka, nakon klika na ikonicu, otvara se prozor za dijalog prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme OK, kategorija će biti deaktivirana odnosno aktivirana. Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj deaktivacije odnosno aktivacije kategorije.

Brisanje kategorije

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kategorije potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Kategorije kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Kategorija

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih kategorija (koraci kreiranja nove kategorije detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove kategorije) klikom na ikonicu  može se pristupiti brisanju kategorije. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost brisanja kategorije:

Pristup brisanju kategorije

Korak 3: Nakon klika na ikonicu  otvara se modal za potvrdu brisanja kategorije prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja kategorije. Klikom na dugme OK, kategorija je upešno obrisana.

Obrisana kategorija se u svakom trenutku može vratiti iz korpe tako što se u okviru filtera odabere status Obrisano kao što je prikazano na slici:

Nakon odabira filtera Obrisano izlistaće se sve obrisane kategorije. Klikom na ikonicu prikazanu na slici, kategorija neće više biti obrisana:

Kreiranje potkategorija

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kategorije potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Kategorije kao što je prikazano na Slici:

Pristup podsekciji Kategorija

Korak 2: Da bi korisnik kreirao potkategoriju potrebno je da prethodno kreira nadređene kategorije (koraci kreiranja nove kategorije detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove kategorije).

Korak 3: Da bi kreirao potkategoriju potrebno je da u formi za kreiranje nove kategorije u polju pod nazivom Nadređena kategorija odabere kategoriju u koju želi da smesti novu kategoriju. Na slici dat je prikaz polja koje je neophodno uneti da bi potkategorija bila uspešno kreirana.

Podešavanje nadređene kategorije

Korak 4: Nakon dodavanja potkategorije, u polju za prikaz liste kreiranih kategorija u okviru nadređene kategorije (u ovom slučaju kategorije Dokumentacija) biće prikazane sve potkategorije kreirane u okviru te kategorije.

Korak 5: Da bi korisnik pristupio potkategorijama određene kategorije potrebno je da klikne na ikonicu  u okviru date kategorije i prikazaće se lista potkategorija. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost prikaza potkategorija:

Pristup prikazu listi potkategorija

Na slici prikazana je kategorija koja ima svoje potkategorije:

Prikaz kategorije koja sadrži potkategorije
Napomena: Obzirom da modul funkcioniše kao stablo, omogućeno je neograničeno kreiranje kategorija i potkategorija.