Podesavanja poruka

Podesavanja poruka

Podesavanja poruka

U okviru ovog modula moguće je izvršiti sva podešavanja vezana za poruke.

U ovom delu upustva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje poruka potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku Podešavanje poruka kao što je prikazano na Slici:

U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:

  • Nova poruka - omogućava brzi pristup kreiranju nove generisane poruke.
  • Poruke - omogućava pristup svim kreiranim porukama
  • Podešavanja poruke - omogućava pristup podešavanjima poruka

Podešavanja poruka

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje poruka potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku Podešavanje poruka kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Polju za Podešavanje poruka se može pristupiti na dva načina:

  • klikom na dugme 
  • pristpanjem podsekciji Podešavanja poruka

Korak 3: U oba slučaja otvara se strana za podešavanja poruke, prikazana na Slikama i obašnjenim poljima koje je potrebno popuniti ispod slika:

U okviru ovog polja moguće je podešavati boje poruke.

U okviru ovog polja je moguće uneti opis poruka.

U okviru ovog polja moguće je podesiti tekst za zadršavanje prava.

U okviru ovog dela moguće je uneti slike za logo ili generalnu sliku koja će služiti prilikom deljenja sadržaja poruka na društvenim mrežama.