Lokalizacija NB SHOP-a

Lokalizacija NB SHOP-a

Lokalizacija NB SHOP-a

Modul lokalizacija se koristi za kreiranje geografskih pojmova kao što su: gradovi, države, regioni i ulice koje se mogu koristiti u okviru sajta. Pored toga, u okviru ovog modula, moguće je kreirati načine plaćanja, valute, tipove plaćanja karticama, promene kurseva kao i poreske stope. Modulu lokalizacija se pristupa u okviru admin panela kao što je prikazano na slici:

Pristup modulu lokalizacija

 

U okviru sekcije Lokalizacija, korisnik ima mogućnost podešavanja i kreiranja sledećih modula: