Kreiraj kopiju baze

Kreiraj kopiju baze

Kreiraj kopiju baze

Modul Kreiraj kopiju baze koristi se kao backup verzija svih podataka na platformi. Backup verzija služi da se sačuvaju sve informacije ukoliko dodje do brisanja istih. 

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kreiraj kopiju baze potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Admin i u okviru nje stavku Kreiraj kopiju baze kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Kreiraj kopiju baze, korisniku se prikaže modul za pregled i kreiranje kopija baza kao što je prikazano na sledećoj Slici:

  1. U gornjem desnom uglu nalazi se prečica za kreiranje kopije baze
  2. Tabela za prikaz informacija o svim kreiranim kopijama baze

U okviru tabele za prikaz pretraživanja nalaze se informacije:

  • Fajlovi - u okviru kolone fajlovi nalaze se kreirani sql fajlovi koje predstavljaju kopiju baze
  • Datum - u okviru kolone datum prikazuje se kada su fajlovi kreirani

Kreiranje kopije baze

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Kreiraj kopiju baze potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Admin i u okviru nje stavku Kreiraj kopiju baze kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa modulu potrebno je kliknuti na dugme Kreiraj kopiju baze. Radi lakšeg snalaženja je prikazano gde se nalazi dugme na koje je potrebno kliknuti kako bi se kreirala kopija baze:

Korak 3: Nakon klika na dugme, pojaviće se sql fajl u okviru tabele za prikaz svih kopija baze. Klikom na sql faj omogućuje se preuzimanje sql fajla koji služi za backup svih podataka.