Poruke korisnika

Poruke korisnika

Poruke korisnika

Modul Poruke služi za komunikaciju shop-a sa korisnicima. U okiru ovog poglavlja objašnjen je način kreiranja nove poruke, pregled poruke, pregled statistike itd. Ovaj modul prvenstveno služi za slanje newsletter-a korisnicima koji bi se koristio kako za promocije tako za slanja obaveštenja korisnicima. Sam newsletter kao alatka za komunikaciju sa kupcima je veoma korisna iz više razloga:

 • Povećava svest korisnicima o vama i vašem brendu
 • Koristi priliku da korisnicima predstavi novitete 
 • Omogućava vam da učinite da se razlikujete u odnosu na konkurenciju 
 • Podseća neke vaše ranije korisnike koji su nekad posećivali vaš sajt da ponovo dođu i pogledaju vašu ponudu

Navedeni su samo neki od benefita korišćenja newslettera kao alatke za komunikaciju sa kupcima. U okviru modula Generator poruka objašnjeno je kako kreirati newsletter poruku dok je u okviru modula koji trenutno opisujemo predstavljeno kako se ona zapravo šalje kupcima.

U ovom delu uputstva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Poruke potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku Poruke kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Poruke, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu kreiranih poruka u sistemu kao što je prikazano na sledećoj slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Nova poruka - omogućava brzi pristup kreiranju nove poruke
  • Poruke - omogućava brzi pristup svim kreiranim porukama
  • Podešavanje poruka- omogućava brzi pristup svim podešavanjima poruka
 2. Filteri - omogućavaju pretragu poruka po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju Korišćenje filtera.
 3. Tabela za pregled i prikaz svih poruka koje su trenutno kreirane.

U okviru tabele za prikaz poruka nalaze se informacije o samim porukama i to:

 • Naziv - Sadrži naziv poruke.
 • Grupe - Kolona koja prikazuje kojoj grupi poruka pripada poruka koja je kreirana.
 • Poslato na dan - Sadrži datum i vreme kreiranja poruke
 • Datumn početka - Služi za definisanje datuma pocetka kada ce poruka biti poslata, tj kada ce startovati slanje newsletter poruke. Na primer ukoliko želite da pošaljete newsletter poruku u određenom vremenskom periodu možete slanje da "zakažete" i sistem će sam započeti slanje poruka određenog datuma podešenog u okviru ovog polja
 • Datum završetka -  Služi za definisanje datuma kada je slanje newsletter poruka zavrseno.
 • Primaoci - Kolona koja daje informacije o broju primaoca poruka
 • Jezik - Kolona koja daje informacije o jeziku na kom je kreirana poruka
 • Države - Kolona koja daje informacije o državi u okviru koje je kreirana poruka
 • Status - Kolona koja daje informacije o statusu poruke (da li je poslata, u pripremi, poništena itd)

Kreiranje nove poruke

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Poruke potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku Poruke kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Poruka se može dodati na dva načina:

 • klikom na dugme 
 • klikom na dugme 

U daljem tekstu će biti, radi lakšeg snalaženja, postupno objašnjeno svako polje svakog taba.

Tab podaci - sadrži osnovne informacije o poruci. Polja koja je potrebno popuniti su prikazana na slici i objašnjena u tekstu ispod slike.

 • Naslov - U okviru ovog polja potrebno je uneti naslov poruke. Polje je obavezno.
 • Mejling lista - U okviru ovog polja potrebno je odabrati mejling listu kontakata kojima će se slati poruke. Koraci kreiranja mejling liste detaljno su opisani u okviru poglavlja Kreiranje nove mejling liste.
 • Slanje sa email-a - U okviru ovog polja potrebno je odabrati email adresu sa koje će se slati poruke svim kontaktima koji se nalaze u okviru mejling liste.
 • Send ticket - U okviru ovog polja potrebno je odabrati da li će se u okviru ove poruke slati tiketi ili ne. Koraci kreiranja tiketa detljano su objašnjeni u okviru poglavlja Kreiranje tiketa.
 • ActionID - U okviru ovog polja se unosi ID akcije za koju se vezuje kreirana poruka. Npr. ukoliko kreiramo welcome akciju potrebno je da svakom korisniku koji se registruje na sajtu stigne poruka kreirana u okviru ovog modula sa obaveštenjem da je dobio vaučer. Kako bi sistem zna kada je potrebno da šalje poruku potrebno je prethodno kreirati akciju i u okviru ovog polja povezati datu poruku sa ID akcije za koju je vezana.

Tab sadržaj poruke - u okviru ovog polja se unosi sadržaj poruke. Sadržaj poruke se može uneti ručno u vidu teksta ali se može uneti i preko generatora poruka. Korišćenje generatora poruka detaljno je objašnjeno u okviru poglavlja Generator poruka. Poruka izgenerisana u okviru generatora se može koristiti tako što se u okviru dela za upravljanje tekstualnim sadržajem u sorce delu kopira generisan kôd.  

Tab opis - sadrži opis poruke. Polja koja je potrebno popuniti su prikazana na slici i objašnjena u tekstu ispod slike.

 • Opis - U okviru ovog polja, korisnik može da unese opis generičke poruke, tačnije sadržaj koji će se prikazivati u okviru nje. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani  u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem )

Tab Akcije - omogućava podešavanja poruka

 • Broj primaoca - Polje u okviru koga se može podesiti broj primaoca
 • Rang za sortiranje - Polje u koje treba uneti rang za sortiranje ukoliko korisnik želi da sortiranje poruka izvrši ručno.
 • Datum - Polje u okviru koga se podešava datum kreiranja poruke

Tab slike - omogućava unos slika u okviru poruke. 

U okviru ovog taba moguće je dodati sliku koja će se koristiti kao generalni logo u poruci, zatim futer logo i slika koja može da se nađe u okviru poruke. Koraci dodavanja slika detaljno su objašnjeni u poglavlju Postavljanje slika

Korak 3: Klikom na dugme Sačuvaj, poruka će biti kreirana.

Pregled poruke

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Poruke potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku Poruke kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Da bi korisnik mogao da pristupi pregledu poruke koja će biti poslata svim kontaktima u okviru mejling liste potrebno je da klikne na ikonicu  i tako izvrši pregled poruke. Radi lakšeg snalaženja, na Slici je prikazano polje u okviru kog korisnik treba da odabere opciju za pregled poruke.

Korak 3: Nakon klika na ikonicu otvara poruka koja će se slati korisnicima.

Pregled statistike poruke

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Poruke potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku Poruke kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Da bi korisnik mogao da pristupi pregledu statistike poruka potrebno je da klikne na ikonicu  i tako izvrši pregled statistike. Radi lakšeg snalaženja, na Slici je prikazano polje u okviru kog korisnik treba da odabere opciju za pregled statistike poruka.

Korak 3: Nakon klika na ikonicu otvara se polje sa podacima statistike. U okviru polja korisnik može imati uvid o rezultatima slanja poruka i to:

 • Za slanje - koliko poruka je spremno za slanje
 • Poslato - koliko poruka je poslato
 • Open messages - koliko poruka je otvoreno od strane korisnika
 • Kliknuto - koliko korisnika je zaista kliknulo na link u okviru poruke
 • Nije poslato - koliko poruka nije poslato

Ažuriranje poruke

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Poruke potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku Poruke kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih poruka (koraci kreiranja nove poruke detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove poruke ) klikom na ikonicu   može se pristupiti ažuriranju poruke .Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja poruke :

Korak 3: Klikom na ikonicu otvara se strana u okviru koje se mogu menjati vrednosti željenih polja. Polja koja se mogu menjati su ista kao i polja koja se mogu popuniti pri kreiranju same poruke, s tim što se pri ažuriranju poruke dobijaju i neke nove mogućnosti kao što je pregled kreirane poruke klikom na dugme: . Prikaz pozicije novih polja u okviru strane koju treba ažurirati dat je na Slici:

Korak 4: Nakon klika na dugme Počni slanje email-a pokreće se slanje poruka svim kontaktima u okviru odabrane mejling liste. Do tada poruka se neće slati korisnicima već će njen status biti u pripremi.

U okviru ovog polja moguće je uneti email adresu na koju se može poslati test email kako bi sa sigurnoću mogli da tvrdimo da će do korisnika stići informacije koje su trebale da se postignu slanjem masovnih poruka.

Brisanje poruke

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Poruke potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku Poruke kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih poruka (koraci kreiranja nove poruke detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove poruke ) klikom na ikonicu  može se pristupiti brisanju poruke. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost brisanja poruke:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu otvara se modal za potvrdu brisanja poruke prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja poruke. Klikom na dugme OK, poruka  je upešno obrisana.

Obrisana poruka se u svakom trenutku može vratiti iz korpe tako što se u okviru filtera odabere status Obrisano kao što je prikazano na slici:

Nakon odabira filtera Obrisano izlistaće se sve obrisane poruke. Klikom na ikonicu prikazanu na slici, poruka neće više biti obrisana: