Podešavanja popup prozora

Podešavanja popup prozora

Podešavanja popup prozora

U okviru modula Multimedija nalaze se modul za podešavanje popup prozora. Modul za podešavanje popup prozora služi da se utvrde pojedinosti prikazivanja popup prozora. Popup prozor služi za privlačenje pažnje publike na određen sadržaj vašeg sajta. Time omogućavate korisnicima sajta da veoma brzo dođu do najnovijih artikala ili se prijave za newsletter koji će ih obaveštavati o novitetima ili popustima na vašem sajtu. Uglavnom se popup prozor pojavljuje kada korisnik prvi put pristupi sajtu. Prikazuje se na sredini ekrana kako bi bio vidljiv dok je ostali sadržaj sajta zatamljeni i tek klikom na ikonicu X ili bilo gde okolo popup prozora moguće je pristupati ostalim delovima sajta. Klikom na popup prozor korisnik pristupa strani koja je podešena u okviru podešavanjima prikazanim u ovom delu korisničkog uputstva. Postoje dva tipa popup prozora i to:

 1. Popup prozor reklamnog sadržaja
 2. Popup subscribe prozor

Popup prozori reklamnog sadržaja služe da se istakne neka akcija ili pak korisnik odvede direktno do landing strane samog sajta. Dizajn popup prozora može da bude različit s tim što je potrebno istaći glavnu tematiku reklame odnosno upravo to što treba kupcu da privuče pažnju. Primer jednog takvog popup prozora je:

 

Popup subscribe prozori služe da se obavesti posetilac sajta da udmah pri pristupanju sajta može ostaviti svoje podatke za newsletter čime ostvaruje pogodnost da prima obaveštenja o promenama na sajtu. Primer jednog subscribe popup prozora je:

U ovom delu uputstva je opisano:

Podešavanje popup prozora

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje popup prozora potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Multimedija i u okviru nje stavku Podešavanje popup prozora kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa modulu dobija se forma za podešavanja koja je prikazana u delovima. Prvi deo forme za kreiranje popup prozora sastoji se od polja za unos osnovnih informacija o popup-u koje su prikazane na Slici:

U okviru polja za kreiranje popup prozora je potrebno popuniti sledeća polja:

 • Status - U okviru polja status potrebno je označiti da se prikaže kako bi se omogućilo pojavljivanje prozora pri pristupanju korisnika na sajt
 • Type window - U okviru ovog polja potrebno je odabrati tip popup prozora. U okviru ovog tipa potrebno je odabrati Advertisement tip prikaza prozora.
 • Target - u okviru ovog polja je moguće odabrati da li će se strana na koju vodi reklama otvoriti u okviru istog prozora, novog prozora, nadređenog prozora ili top prozora. Preporuka je da se otvaranje vrši u istom prozoru.
 • Url - u okviru ovog polja unosi se url koji otvara landing stranu. Landing strana je upravo strana koja predstavlja samu srž reklame. Neke od takvih strana mogu biti npr. Listing proizvoda sa proizvodima na akciji ili pak neki najnoviji proizvodi.
 • Prikaži na broj dana - u okviru ovog polja je potrebno uneti na koliko dana će se prikazivati popup prozor. Na primer reklamni prozor se može pojavljivati na svaka 3 dana. 
 • Excluding pages - u okviru ovog polja potrebno je podesiti stranice koje ne uključuje reklama odnosno u okviru kojih se popup neće prikazivati. Kako biste dodali više strana potrebno ih je odvojiti zarezom. 

U okviru ovog dela potrebno je uneti sliku koja će da se prikazuje u okviru popup prozora. Više o načinu postavljanja slika možete pročitati u okviru poglavlja Postavljanje slika.

Nakon unetih podešavanja novi popup prozor će biti ispravno podešen. 

Podešavanje popuprozora - subscribe tip

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje popup prozora potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Multimedija i u okviru nje stavku Podešavanje popup prozora kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa modulu dobija se forma za podešavanja koja je prikazana u delovima. Prvi deo forme za kreiranje popup prozora sastoji se od polja za unos osnovnih informacija o popup-u koje su prikazane na Slici:

U okviru polja za kreiranje popup prozora je potrebno popuniti sledeća polja:

 • Status - U okviru polja status potrebno je označiti da se prikaže kako bi se omogućilo pojavljivanje prozora pri pristupanju korisnika na sajt
 • Type window - U okviru ovog polja potrebno je odabrati tip popup prozora. U okviru ovog tipa potrebno je odabrati Subscribe tip prikaza prozora.
 • Target - u okviru ovog polja je moguće odabrati da li će se strana koja će se otvoriti korisniku nakon unetih podataka u okviru istog prozora, novog prozora, nadređenog prozora ili top prozora. Preporuka je da se otvaranje vrši u istom prozoru.
 • Url - u okviru ovog polja unosi se url koji otvara željenu stranu nakon unosa podataka korisnika.
 • Prikaži na broj dana - u okviru ovog polja je potrebno uneti na koliko dana će se prikazivati popup prozor. Na primer prozor se može pojavljivati na svaka 3 dana. 
 • Excluding pages - u okviru ovog polja potrebno je podesiti stranice koje ne uključuje prozor odnosno u okviru kojih se popup neće prikazivati. Kako biste dodali više strana potrebno ih je odvojiti zarezom. 

U okviru header i footer subscribe tekstualnog editora je moguće uneti naslov i sadržaj subscribe prozora. Naslov unet u header delu će se prikazivati u delu prikazanom na slici:

Dok će se tekst unet u okviru Footer subscribe dela prikazivati u delu prikazanom na slici:

Nakon unetih podešavanja novi popup prozor će biti ispravno podešen.