Stavke porudžbine

Stavke porudžbine

Stavke porudžbine

Modul Stavke porudžbina služi za prikaz svih pojedinačnih stavki koje su korisnici poručivali u okviru svake od porudžbina koje su kreirali. Prvenstveno može da se koristi kao uvid u stanje proizvoda na lageru u odnosu na količinu prodatih proizvoda, može da pruži uvid u stavke porudžbina koje su stornirane iz nekog razloga (npr. nisu trenutno dostupne na lageru) itd. U okviru modula moguće je filtrirati sve stavke po kriterijumu statusa obrade pa tako izlistati sve stavke koje su već obrađene ili pak čekaju na obradu.

U ovom delu korisničkog uputstva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Stavke porudžbina potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Stavke porudžbine kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Stavke porudžbine, korisniku se prikaže modul za pregled i pretagu kreiranih stavki u okviru svih porudžnina kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Nova porudžbina - omogućava brzi pristup kreiranju nove porudžbine
  • Porudžbine - omogućava brzi pristup svim kreiranim porudžbinama
  • Sinhronizacija sa erp sistemom - omogućava brzi pristup sinhronizacije sa erp sistemom
  • Skener - 
 2. Filteri - omogućavaju pretragu stavki porudžbina po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju Korišćenje filtera.
 3. Tabela za pregled i prikaz svih stavki u okviru porudžbina koje su trenutno kreirane.

U okviru tabele za prikaz stavki nalaze se informacije o samim stavkama porudžbine i to:

 • ID - u okviru ove kolone nalazi se jedinstveni identifikator stavki
 • Šifra porudžbine - u okviru ove kolone prikazana je šifra porudžbine kojoj data stavka pripada
 • Proizvod - u okviru ove kolone prikazan je naziv proizvoda kojeg data stavka predstavlja
 • Šifra proizvoda - u okviru ove kolone prikazana je šifra proizvoda kojeg data stavka predstavlja
 • Cena - u okviru ove kolone prikazana je cena proizvoda kojeg data stavka predstavlja tj. cena po kojoj se prodaje proizvod koji stavka predstavlja
 • Količina - u okviru ove kolone prikazana je količina proizvoda kojeg data stavka predstavlja, npr ukoliko je količina datog proizvoda u okviru stavke 2 to znači da je u okviru jedne porudžbine korisnik poručio dva puta jedan isti proizvod. 
 • Ukupno - u okviru ove kolone prikazana je ukupna cena proizvoda kojeg data stavka predstavlja u odnosu na količinu 
 • Veličina - u okviru ove kolone prikazana je odabrana veličina proizvoda kojeg data stavka predstavlja
 • Rezervisano - u okviru ove kolone prikazan je naziv radnje odakle je rezervisana roba u okviru stavke
 • Rezervisana količina - u okviru ove kolone prikazana je količina rezervisanog proizvoda u okviru stavke. Npr ukoliko je količina poručene robe 3 ali u odnosu na stanje na lageru nije bilo moguće rezervisati sve 3 stavke iz porudžbine, u okviru ovog polja će biti prikazano koliko njih je uspešno rezervisano.