Praćenje pošiljke

Praćenje pošiljke

Praćenje pošiljke

Modul za praćenje pošiljke omogućava da se u svakom trenutku može dobiti izveštaj o trenutnom stanju pošiljke. 

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se on sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Praćenje pošiljke potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Praćenje pošiljke kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Praćenje pošiljke, korisniku se prikaže modul za praćenje pošiljke kao što je prikazano na sledećoj Slici:

  1. Prikaz podataka za pošiljke
  2. Unos pošiljke za praćenje

Praćenje pošiljke se vrši na sledeći način:

Korak 1: U okviru polja prikazanog na slici potrebno je uneti broj pošiljke:

Korak 2: Nakon unosa broja potrebno je kliknuti na dugme kao što je prikazano na slici:

Korak 3: Nakon klika na dugme Podaci za pošiljku, sa leve strane će se prikazati podaci o pošiljci i samim tim i status iste kao što je prikazano na slici: