Promena kurseva

Promena kurseva

Promena kurseva

Modul promena kurseva predstavlja kursne liste u okviru kojih se nalaze hronološkim redom pređane promene kurseva u vremenskom periodu. U okviru modula Promena kurseva moguće je pratiti sve promene kurseva. Ovaj modul se preko web servisa konektuje na servis Narodne Banke Srbije i preuzima zvanične srednje kurseve. Prikazani kursevi predstavljaju odnos dinara u odnosu na ostale valute. U okviru web shop-a svrha ovog modula je prevashodno za pregled kursa na osnovu kojeg će se vršiti konvertovanje cena proizvoda u zavisnosti od instanci. 

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Promena kurseva potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Lokalizacija i u okviru nje stavku Promena kurseva kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Promena kurseva, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu promena kurseva kao što je prikazano na sledećoj Slici:

  1. Filteri - omogućavaju pretragu promena kurseva po valuti i odabranom datumu. Više o filterima možete pročitati u poglavlju  Korišćenje filtera.
  2. Tabela za pregled i prikaz svih promena kurseva.

U okviru tabele za prikaz promena kurseva nalaze se informacije:

  • Kratak naziv kurseva - Kolona koja daje informaciju o nazivu kursa
  • Šifra kurseva - Kolona koja daje informaciju o šifri kursa
  • Srednji kurs - Kolona koja daje informaciju o srednjoj vrednosti kursa
  • Kursevi na datum - Kolona koja daje informaciju o vrednosti kursa na određeni datum