Omiljeno korisniku

Omiljeno korisniku

Omiljeno korisniku

Modul Omiljeno korisniku služi za dobijanje informacija o objektima koji su od strane korisnika označeni kao omiljeni. U okviru web shop-a korisnik ima priliku da svaki proizvod, članak ili katalog obeleži kao omiljen klikom na ikonicu srce u okviru samog objekta. U okviru modula Omiljeno korisniku moguće je upravljati informacijama o korisnicima u odnosu na to koji im se objekti dopadaju i koristiti ih u marketinške svrhe.

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Omiljeno korisniku potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnicu i u okviru nje stavku Omiljeno korisniku kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Omiljeno korisniku, korisniku se prikažu informacije o omiljenim objektima korisnika kao što je prikazano na sledećoj slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Omiljeno korisniku - omogućava brzi pristup informacijama o korisnicima
  • Slanje mejla za promenu cene proizvoda - omogućava brzi pristup slanju mejla za obaveštavanje korisnika o promeni cene proizvoda
  • Config for product user favourites - omogućava pristup podešavanjima modula omiljeno korisniku
 2. Filteri - omogućavaju pretragu omiljenih objekata po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju  Korišćenje filtera.
 3. Tabela za pregled i prikaz svih proizvoda označenih kao omiljeni.

U okviru tabele za prikaz proizvoda nalaze se informacije o samim omiljenim proizvodima i to:

 • ID - Jedinstveno identifikuje određeni omiljeni proizvod.
 • Tip objekta - daje informacije o tipu objekta - da li je to proizvod, članak itd.
 • Objekat - daje informacije o konkretnom objektu kao što je njegov naziv i ID 
 • Slika - prikazuje sliku objekta ukoliko je postavljena
 • Info - daje informcije o samom objektu: šifra, kategorija, cena itd.
 • Korisnik - Daje informacije o korisniku koji je dati objekat obeležio kao omiljeno
 • Dodato - daje informacije o tačnom datumu i vremenu kada je objekat dodat u omiljeno

Slanje mejla za promenu cena proizvoda

Korisnik 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Omiljeno korisniku potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnicu i u okviru nje stavku Omiljeno korisniku kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa modulu Omiljeno korisniku klikom na dugme   može se pristupiti slanju mejla korisnicima kako bi bili obavešteni da je proizvod koji su oni obeležili kao omiljen promenio cenu.

Korak 3: Nakon klika na dugme može se započeti proces slanja mejla. Modal koji se otvori pri kliku na dugme je prikazan na slici:

 

Podešavanja omiljeno korisniku

Korisnik 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Omiljeno korisniku potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Omiljeno korisniku kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa modulu Omiljeno korisniku klikom na dugme  može se pristupiti podešavanjima vezanih za modul Omiljeno korisnicima. Na slici su prikazana polja koja je moguće popuniti:

Polja koja je potrebno popuniti su:

 • Send emails to the product user favourites - u okviru ovog polja potrebno je podesiti da li će se slati email poruka korisnicima
 • Broj mejlova u jednoj iteraciji - u okviru ovog polja je potrebno uneti koliko će mejlova da se šalje u okviru jedne iteracije
 • Poslednji id - koji je poslednji id proizvoda označen kao omiljeni za koji je poslat korisnicima email
 • Kron url - 
 • Mejlovi za slanje izveštaja - u okviru ovog polja je potrebno uneti tekst email poruke koja će se slati korisnicima