Sinhronizacija sa ERP sistemom

Sinhronizacija sa ERP sistemom

Sinhronizacija sa ERP sistemom

Modul Sinhronizacija sa ERP sistemom služi za povezivanje ERP sistema i webshop-a. ERP sistemi su veliki sistemi koji služe za upravljanje resursa jedne kompanije. Konkretno u slučaju web shopa ERP sistem kreira sve proizvode i to predstavlja magacin svih proizvoda. Nakon unosa proizvoda u okviru ERP sistema vrši se sinhronizacija u okviru panela kako bi se podaci o proizvodima prikazali na panelu a i u okviru sajta odnosno shop-a. 

Napomena: Rad sa ERP sistemom sa svakim klijentom se posebno definise radi utvrđivanja poslovnog procesa koji je razlicit u zavisnosti od mogućnosti samog ERP sistema koji se koristi.

U ovom delu upustva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Sinhronizacija sa ERP sistemom potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Sinhronizacija sa ERP sistemom kao što je prikazano na Slici:

  1. U gornjem desnom uglu nalazi se prečica: Podešavanje sinhronizacije sa ERP-om
  2. Pristup funkcionalnostima vezanim za obradu porudžbina
  3. Pristup funkcionalnostima vezanim za proveru rezervisanih porudžbina
  4. Pristup funkcionalnostima vezanim za proveru proizvoda

Svaka od funkcionalnosti je objašnjena u okviru narednih poglavlja.

Slanje porudžbina u erp

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Sinhronizacija sa ERP sistemom potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Sinhronizacija sa ERP sistemom kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa sekciji za Sinhronizaciju sa ERP sistemom potrebno je da klikne na polje označeno crvenom bojom na slici:

Korak 3: Nakon klika na polje prikazano na slici izvršiće se slanje porudžbina u ERP sistem.

Napomena: Pre slanje porudžbina u ERP potrebno je iste obraditi u okviru Modula za porudžbine. Detaljni koraci obrade porudžbina možete pronači u okviru Linka

Kreiranje zbirnih naloga

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Sinhronizacija sa ERP sistemom potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Sinhronizacija sa ERP sistemom kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa sekciji za Sinhronizaciju sa ERP sistemom potrebno je da klikne na polje označeno crvenom bojom na slici:

Korak 3: Nakon klika na polje prikazano na slici izvršiće se kreiranje zbirnih naloga.

Provera rezervisanih porudžbina

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Sinhronizacija sa ERP sistemom potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Sinhronizacija sa ERP sistemom kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa sekciji za Sinhronizaciju sa ERP sistemom potrebno je da klikne na polje označeno crvenom bojom na slici:

Korak 3: Nakon klika na polje prikazano na slici izvršiće se provera rezervisanih porudbina sa ERP sistemom.

Spajanje slika sa proizvodom

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Sinhronizacija sa ERP sistemom potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Sinhronizacija sa ERP sistemom kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa sekciji za Sinhronizaciju sa ERP sistemom potrebno je da klikne na polje označeno crvenom bojom na slici:

Korak 3: Nakon klika na polje prikazano na slici izvršiće se spajanje slika sa proizvodom u okviru  ERP sistema.

Sinhronizacija lagera sa ERP sistemom

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Sinhronizacija sa ERP sistemom potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Sinhronizacija sa ERP sistemom kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa sekciji za Sinhronizaciju sa ERP sistemom potrebno je da klikne na polje označeno crvenom bojom na slici:

Korak 3: Nakon klika na polje prikazano na slici izvršiće se sinhronizacija sa ERP sistemom.

Deaktivacija proizvoda

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Sinhronizacija sa ERP sistemom potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Sinhronizacija sa ERP sistemom kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa sekciji za Sinhronizaciju sa ERP sistemom potrebno je da klikne na polje označeno crvenom bojom na slici:

Korak 3: Nakon klika na polje prikazano na slici izvršiće se deaktivacija proizvoda sa ERP sistemom.

Resetovanje popusta

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Sinhronizacija sa ERP sistemom potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Sinhronizacija sa ERP sistemom kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa sekciji za Sinhronizaciju sa ERP sistemom potrebno je da klikne na polje označeno crvenom bojom na slici:

Korak 3: Nakon klika na polje prikazano na slici izvršiće se resetovanje popusta sa ERP sistemom.

Priprema podataka za pretragu

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Sinhronizacija sa ERP sistemom potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Sinhronizacija sa ERP sistemom kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa sekciji za Sinhronizaciju sa ERP sistemom potrebno je da klikne na polje označeno crvenom bojom na slici:

3.        Nakon klika na polje prikazano na slici izvršiće se priprema podataka za pretragu sa ERP sistemom.

Podešavanje sinhronizacije sa ERP sistemom

Da bi korisnik mogao da izvrši podešavanja sinhronizacije sa ERP sistemom potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Podešavanje sinhronizacije sa ERP sistemom kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa sekciji za podešavanja sinhronizacije otvaraju se polja za unos url-ova ka web servisima erp sistema. U okviru podešavanja nalazi se odeljak Config i u okviru njega je moguće podesiti da se proiyvodi prikayuju na sajtu čak i ukoliko njih ni nema na lageru. Da bi ovo bilo omogućeno potrebno je da se u okviru polja Products list without stock odabere vrednost Proizvodi bez zaliha kao što je prikazano na slici: