SMS poruke

SMS poruke

SMS poruke

U okviru modula poruke postoji mogućnost slanja SMS poruka svim kontaktima registrovanim na sajtu, koji su na svom nalogu ostavili broj telefona.

Ovaj modul omogućava slanje kratkih obaveštenja o novostima, ponudama, akcijama, sniženjima, slanje koda za popust ali i samo podsećanje na vaš web shop. Komunikacija sa kupcima putem SMS poruka je efikasna, jer je većina primalaca poruku vidi gotovo istog trenutka kada je ona i poslata, što omogućava i brzu reakciju, odnosno posetu web sajtu i samu kupovinu.

U ovom delu uputstva je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu SMS poruke potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku SMS poruke kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija SMS poruke, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu kreiranih sms poruka. Ova tabela daje prikaz svih SMS poruka koje su kreirane, broj primalaca, datum slanja, kao i njihovi statusi.

Napomena: Da bi slanje SMS poruka preko našeg panela bilo moguće, trgovac mora imati saradnju sa provajderom koji prodaje kredit za SMS poruke. Naša preporuka je Polycom, ali imamo saradnju i sa Infobip-om, Starion-om i Comtrade-om.
 1. U gornjem desnom uglu nalazi se prečice:
  • Nova SMS poruka- omogućava brzi pristup kreiranju nove sms poruke
  • SMS poruke - omogućava brzi pristup svim kreiranim sms porukama
  • Primaoci poruka - omogućava brzi pristup svim primaocima poruka
  • Podešavanje naloga - omogućava brzi pristup podešavanjima naloga u okviru kojih se kreira provajder. Da bi se omogućilo slanje poruka potrebno je kontaktirati prvajdera koji prodaje kredite za SMS poruke i zatražiti podatke potrebne za povezivanje sa platformom. Potrebni podaci objašnjeni su u okviru modula Podešavanje naloga
  • Start cron - omogućava ručno pokretanje cron-a za slanje sms poruka
 2. Filteri - omogućavaju pretragu sms poruka po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju Korišćenje filtera.
 3. Tabela za pregled i prikaz svih sms poruka koje su trenutno kreirane u okviru koje se mogu videti statusi slanja istih (poslato, šalje se i u pripremi).

U okviru tabele za prikaz SMS poruka nalaze se informacije o samim porukama i to:

 • ID - Kolona koja jedinstveno identifikuje svaku poruku ponaosob.
 • Naziv - Kolona koja daje informaciju o nazivu i sadržaju poruke
 • Info - Kolona koja pruža osnovne informacije o broju primaoca poruke, broju iskorišćenih karaktera i u okviru koliko poruka je poslata.
 • Datum - Kolona koja se odnosi na datum slanja poruke
 • Kreirao - Kolona koja sadrži informaciju o tome koji korisnik admin panela je kreirao poruku
 • Izmenio - Kolona koja sadrži informaciju o tome koji korisnik admin panela je ažurirao poruku
 • Status - Kolona koja daje informaciju o statusu sms poruke. Status može biti: šalje se, poslato i u pripremi

Kreiranje nove SMS poruke

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu SMS poruke potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku SMS poruke kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: SMS poruka se može dodati na dva načina:

 1. klikom na dugme 
 2. klikom na dugme 

U oba slučaja otvara se modal za kreiranje nove SMS poruke, prikazan na Slici:

 • SMS provider account - U okviru ovog polja potrebno je odabrati sms provajdera. Ovo polje je obavezno. Da bi se pojavila opcija za odabir provajdera on se mora prethodno kreirati u okviru sekcije Podešavanje naloga. Potrebno je pri kreiranju novog naloga u okviru polja tip naloga odabrati SMS. Da bi se omogućilo slanje sms poruka preko sistema potrebno je da klijent ima sklopljenu saradnju sa provajderom. Da bi slanje SMS poruka preko našeg panela bilo moguće, trgovac mora imati saradnju sa provajderom koji prodaje kredit za SMS poruke. Naša preporuka je Polycom, ali imamo saradnju i sa Infobip-om, Starion-om i Comtrade-om.
 • Primaoci - U okviru ovog polja potrebno je odabrati sve primaoce kojima je potrebno poslati sms poruku. Primaoci se mogu unositi ukucavanjem broja telefona ili ukoliko su kreirani kao korisnici u okviru panela unosom njihovog imena i prezimena.
Napomena: Nakon svakog unetog broja potrebno je pritisnuti taster enter na tastaturi.
 • Datum početka - U okviru ovih polja potrebno je odabrati datum početka slanja poruke
 • Naziv - U okviru ovog polja potrebno je uneti naziv poruke.
 • Tekst poruke - U okviru ovog polja unosi se sadržaj poruke. Dozvoljeni broj karaktera je 160.
Napomena: Potrebno je voditi računa da ukoliko se u poruku unesu latinična slova š,č,ć,đ ona će se učitati kao 91 karakter kada se unesu prvi put u okviru jedne poruke. Svaki sledeći takav karakter će se računati kao jedan. Ne postoji ograničenje na broj poruka već samo na 160 karaktera u okviru jedne poruke.

Korak 3: Klikom na dugme Pošalji pokreće se proces slanja poruke.

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj samo će se kreirati poruka ali će se odložiti slanje sve dok se ne klikne na dugme Pošalji.

Azuriranje SMS poruke

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu SMS poruke potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku SMS poruke kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranih sms poruka (koraci kreiranja nove sms poruke detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove sms poruke) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju sms poruke. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja sms poruke:

Korak 3:  Klikom na ikonicu otvara se modal u okviru kojeg se mogu menjati vrednosti željenih polja. Polja koja se mogu menjati su ista kao i polja koja se mogu popuniti pri kreiranju same sms poruke s tim što se sada može stopirati ili pauzirati slanje porukama klikom na neko od dugmića prikazanih na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, sms poruka će biti ažurirana.

Prikaz statistike SMS poruka

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu SMS poruke potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku SMS poruke kao što je prikazano na Slici:

Korak 2:Nakon prethodno kreiranih sms poruka (koraci kreiranja nove sms poruke detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje nove sms poruke) klikom na ikonicu  može se pristupiti pregledu statistike slanja SMS poruka. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost pregleda statistike:

Korak 3: U okviru polja za statistiku mogu se pronaći informacije o tome:

 • koliko poruka je spremno za slanje,
 • koliko je poslato, koliko je poruka isporučeno,
 • koliko nije poslato a koliko poruka nije dostavljeno.

U desnom uglu polja nalazi se i chart koji i vizuelno predstavlja statistiku slanja sms poruka. Na Slici je prikazan izgled statistike: