Lokalizacija
i internacionalizacija

NB SHOP je trenutno lokalizovan na 16 svetskih jezika i 17 tržišta širom Evrope, uz poštovanje lokalnih pravnih regulativa i propisa internet trgovine.

Ukoliko vaš online shop posluje u više zemalja, više različitih poreskih sistema, uz korišćenje različitih valuta, ili ukoliko planirate širenje na druga tržišta van matičnog, važno je da korisničko iskustvo prilagodite specifičnoj lokaciji i navikama kupaca.

Lokalizacija</br> i internacionalizacija

NB SHOP se jednostavno prilagođava kulturnim, jezičkim i pravnim zahtevima bilo kog tržišta.

Često strategija koja uspešno funkciniše u određenoj zemlji, ne daje iste rezultate u drugim državama.

Lokalizujte sadržaj, kataloge proizvoda i valute kako biste ostvarili veću prodaju i povećajte šansu za uspehom na ciljanom tržištu.

NB SHOP posluje u skladu sa svim zakonskim obavezama i propisima zemalja u kojima je prisutan, uz brzu primenu novih zakonskih obaveza u internet prodaji.

Budite u toku sa najnovijim zakonskim regulativama i obezbedite njihovu pravovremenu primenu.

NB SHOP radi sa više valuta, više zemalja, različitih poreskih stopa. Omogućite svojim kupcima širom sveta plaćanje u različitim valutama i ponudite im izbor između više lokalnih načina plaćanja.

Gde god se vaši kupci nalaze, omogućite im plaćanje na način koji im odgovara.

NB SHOP ima realizovane integracije sa velikim brojem ekstrnih sistema širom Evrope.

Povežite se sa vodećim ERP sistemima, kurirskim službam, platnim servisima i eksternim marketing servisima dostupnim u zemlji u kojoj poslujete.

Pretražite našu bazu i pronađite eksterne sisteme koji najviše odgovaraju potrebama vašeg poslovanja.

NB SHOP je usklađen sa Opštim uredbama o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko vaše poslovanje obuhvata i teritoriju Evropske Unije, GDPR reguliše poverljivost i zaštitu ličnih podataka internet korisnika.

NB SHOP je lokalizovan na čak 16 svetskih jezika, uz mogućnost prevoda na nove svetske jezike.

Prikažite vaš web shop na odabranom jeziku i upravljajte admin panelom prevedenim na lokalni jezik. 

Ukoliko započinjete poslovanje na novim tržištima, važno je da vaš online shop bude preveden na jezik zemlje u kojoj poslujete i lokalizovan, efikasno i ispravno.