OMS

Brza, sigurna i ekonomična isporuka je imperativ svakog eCommerce biznisa. NB SHOP OMS rešenje omogućava optimizaciju celokupnog procesa obrade, od momenta kreiranja porudžbine, rezervacije, prikupljanja, pakovanja i isporuke, putem bilo kog kanala, do svakog kupca. Pojednostavite kompleksne procese i smanjite obim operativnih zadataka vašeg tima uz NB SHOP rešenja za automatizaciju ponavljajućih aktivnosti. 

OMS

Isporučujete veliki broj porudžbina sa različitih lokacija?

NB SHOP napredni algoritam za rezervaciju proizvoda upravlja svim lokacijama sa kojih se vrši isporuka online kupcu prema pravilima koje vi definišete.
Ne rasipajte svoje resurse na manuelne provere: pametan NB SHOP mehanizam automatski rezerviše proizvode tako da isporuka bude najbrža i najekonomičnija, za kupca i trgovca.

Korisnici NB SHOPa već dugo koriste benefite automatizacije procesa: od automatske rezervacije proizvoda, do razmene dokumenta sa ERP sistemom, potvrde plaćanja, slanja pozivnica kurirskoj službi, razmene statusa isporuke, fiskalizacije i izdavanja računa, notifikacija kupcima i zaposlenima.

Posvetite se kreativnijem delu posla, dok NB SHOP radi za vas kroz potpunu automatizaciju svih procesa, bez obzira na broj porudžbina, kupaca i proizvoda.

Plasirate svoje proizvode putem različitih kanala?

NB SHOP omogućava centralizovano upravljanje svim porudžbinama na jednom mestu, nezavisno od toga da li su kreirane putem aplikacije, web sajta, marketplace-a, vašeg prodavaca na terenu ili u radnji.

NB SHOP ima mogućnost obrade eksternih porudžbina, koje dolaze iz drugih sistema, drugog sajta ili marketplace-a, potpuno isto kao poružbine koje su nastale direktno na web shop-u. Smanjite mogućnost greške i omogućite kupcima izvrsno, jedinstveno korisničko iskustvo kroz sve kanale, uz neometan i efikasan proces komunikacije, obrade i isporuke porudžbina.

NB SHOP kroz integraciju sa ERP, WMS i drugim poslovnim sistemima podržava dostupnost objedinjenih podataka o zalihama u realnom vremenu, na svim lokacijama.
NB SHOP algoritam za rezervaciju proizvoda prati realne podatke o zalihama i samostalno donosi odluku o lokaciji sa koje će na najefikasniji način porudžbina biti isporučena kupcu.

Ne propuštajte prodaju - NB SHOP omogućava kontinuiranu i efikasnu realizaciju svake porudužbine i maksimalan procenat isporuke.

Pakovanje porudžbina ne mora biti dosadan i vremenski zahtevan zadatak za vaše zaposlene u radnjama ili magacinu. Prema iskustvu NB SHOP korisnika, uz Aplikaciju za pakovanje porudžbine mogu biti spakovane i do 5x brže!

Napredne funkcionalnosti SHOP PDA aplikacije za pakovanje i napredan algoritam na kom se bazira, omogućavaju brzo i efikasno prikupljanje proizvoda, kao i pakovanje celokupnih porudžbina i štampu računa u nekoliko klikova.

Uštedite vreme, smanjite procenat grešake i optimizujte celokupan proces pripreme, pakovanja i slanja porudžbina vašim online kupcima.

NB SHOP pametan sistem za upravljanje reklamacijama i povratima može vam pomoći da pretvorite nezadovoljne kupce u lojalne, kroz jednostavan i bezbedan proces povrata i zamene proizvoda.

NB SHOP omogućava optimizovan proces prijema, obrade i realizacije reklamacija, tako da se odvija brzo, lako i sigurno za sve uključene entitete, uz poštovanje lokalnih pravnih regulativa.

Rasteretite vašu korisničku podršku: omogućite automatizovanu komunikaciju sa kupcima, razmenu dokumenata, proizvoda i povrat novca putem različitih kanala, uz zadržavanje kontrole nad svim celinama.

Upravljajte svim statusima porudžbine i postavite svoja pravila komunikacije i obaveštavanja.

NB SHOP obezbeđuje dostupnost real-time statusa porudžbine, od momenta kreiranja i plaćanja, razmene dokumenata sa eksternim sistemima, statusa koje šalje kurirska služba, potpune i delimične isporuke do povrata i zamenskih porudžbina. Obavestite kupca o statusima koje želite da znaju, putem bilo kog kanala komunikacije, poput email-a, push i web notifikacija, SMS ili chat aplikacija.

Zadržite potpunu kontrolu nad procesom čak i kada se on odvija automatizovano: pratite izveštaje o obradi porudžbina i sistemska upozorenja koja ukazuju na usporavanje procesa i uska grla.