Headless Commerce

Zadovoljni ste front end rešenjem koje koristite, ali vam je potrebno efikasnija platforma za upravljanje i vođenje eCommerce poslovanja?

Iskorisite postojeće front end rešenje,  povežite ga na NB SHOP enterprise ecommerce i ne razmišljajte više o migraciji na nove platforme. 

Uređujte i upravljajte elementima sajta koje kupci vide poput: blokova, šablona, boje, slike, tekstova i na jednostavan način povežite ih sa našim back end sistemom.

Headless Commerce

Headless Commerce omogućava nezavisno funkcionisanje front end od back end sistema

Iako se vrše izmene na strani fronta, komunikacija i veza ostvarena putem API-ja ostaje neometana, dok izvršene izmene nemaju uticaja na back funkcionalnosti.

Time, omogućena je maksimalna fleksibilnost i prilagodljivost, kako vašim, tako i potrebama vaših kupaca u online okruženju.

Vaši developeri se, kroz poznavanje sličnih front-end tehnologija, mogu bez poteškoća povezati sa našim CRM, OMS i drugim rešenjima za upravljanje online poslovanjem.

Front-end developeri mogu integrisati back-end rešenja sa postojećim sistemima putem API-ja. Umesto kretanja od samog početka, headless solution omogućava pristup i integraciju pojedinačnih funckcionalnosti kako vaša online prodavnica raste.

Nezavisno od toga da li su kreirane putem web sajta, mobilne aplikacije, market place- a, prodavca na terenu ili u radnji, NB SHOP integriše sve kanale prodaje kupcima.Ponudite jedinstveno korisničko iskustvo u svim kanalima prodaje, dok uvodite, menjate, prilagođavajte front funkcionalnosti, ne remetići performanse vašeg online shop-a.

Ukoliko želite da proverite mogućnost integracije na vašu platformu, kontaktirajte nas za više informacija.