Proces realizacije

NB SHOP se implementira po oprobanom i dokazanom receptu. Obraćamo posebnu pažnju na proces realizacije svakog rešenja i zahtevamo pridržavanje svih koraka u tom procesu, jer su razvijeni upravo s namerom da svako rešenje funkcioniše besprekorno.

Proces realizacije

Naš proces je recept za uspeh vaše online prodavnice!

1
Prikupljanje podataka i analiza korisničkih zahteva
Prikupljanje podataka i analiza korisničkih zahteva
U ovoj fazi trudimo se da prikupimo što više informacija o samom zahtevu. Rezultat faze analize je detaljno napisana specifikacija projekta.
2
Izrada projektne dokumentacije
Izrada projektne dokumentacije
Kada se prikupe svi potrebni imputi od klijenta i uradi analiza korisničkih zahteva, pristupa se izradi projektne dokumentacije.
3
Izrada grafičkog rešenja
Izrada grafičkog rešenja
Naredna faza podrazumeva izradu početnih skica, na osnovu kojih se zatim, zajedno sa klijentom dolazi do finalnog dizajnerskog rešenja.
4
Razvoj i izrada (pisanje koda)
Razvoj i izrada (pisanje koda)
Nakon što je odobrena specifikacija, skice i kompletirano grafičko rešenje, programeri kreću da pišu kod i dalje razvijaju aplikaciju.
5
Integracija sa eksternim sistemima
Integracija sa eksternim sistemima
NB SHOP tim realizuje integracije sa drugim učesnicima EKO sistema koji su potrebni za realizaciju vaše internet prodaje.
6
Testiranje i korekcije
Testiranje i korekcije
Testiranje je ključno za ispravno funkcionisanje aplikacije ili web sajta. U ovoj fazi radi se aktivno testiranje od strane NB SHOP testera, ali i klijenta.
7
Unos ili migracija sadržaja
Unos ili migracija sadržaja
Zavisno od prethodnog stanja projekta, radi se unos inicijalnog sadržaja sajta ili se radi migracija sadržaja sa starog sajta ili nekog spoljašnjeg ERP sistema. Kvalitet sadržaja je ključna stvar za kompletan utisak projekta, glavnu ulogu u kreiranju sadržaja ima sam klijent, naš tim je tu da pomogne i da smernice za prikupljanje i unos kvalitetnog sadržaja.
8
Isporuka, predstavljanje gotovog projekta i obuka
Isporuka, predstavljanje gotovog projekta i obuka
Nakon setovanja sajta i unosa inicijalnog sadržaja, projekat se isporučuje klijentu i vrši se obuka zaposlenih koji će učestvovati u njegovom radu.
9
Priprema okruženja za produkciju i produkcija
Priprema okruženja za produkciju i produkcija
U ovoj fazi je važno da se dogovori vreme postavljanja na produkciju i blagovremeno reaguje kako bi prelazak sa starog na novi sajt bio brz i efikasan.
10
Održavanje sistema
Održavanje sistema
Održavanje sistema kreće nakon što se sajt lansira na produkciju. Veoma je važno da svaki zahtevniji sajt nastavi da se razvija i kroz fazu održavanja.

Kako naš proces može da se primeni na vaš projekat

Ispravan proces rada je ključ za kvalitetnu isporuku rešenja u dogovorenom roku i u skladu sa dogovorenim zahtevima.