Obavestenja

Obavestenja

Obavestenja

Modul obaveštenja služe da korisnik panela može videti na jednom mestu sve akcije korisnika u vidu dodavanja novih komentara, pitanja u okviru kontakt forme itd.

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

 

Kako se pristupa modulu i iz čega se sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Moja obaveštenja potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Poruke i u okviru nje stavku Moja obaveštenja kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Moja obaveštenja, korisniku se prikaže modul za pregled obaveštenja odnosno komentara korisnika kao što je prikazano na sledećoj Slici:

  1. U gornjem desnom uglu nalazi se precica - Notifikacije - omogućava pristup notifikacijama

  2. Omogućava pretragu obaveštenja po filterima. Više o filterima možete pročitati u poglavlju Korišćenje filtera

  3. Prikaz svih obaveštenja 

U okviru tabele za prikaz obaveštenja nalaze se informacije:

  • Ikona - 
  • Naziv - kolona koja daje naziv komentara koji je postavljen
  • Poslao - kolona koja daje informaciju o pošiljaocu komentara
  • Tip - kolona koja daje informaciju o tipu komentara - da li je javni komentar ili ne
  • Vreme slanja - kolona koja daje informaciju o vremenu slanja komentara
  • Url - kolona koja daje url ka samom komentaru i tako omogućava pregled istog
  • Modul - kolona koja daje informaciju u okviru kog modula se može pronaći komentar i izvršiti dalje akcije vezane za isti