Generalna podešavanja

Generalna podešavanja

Generalna podešavanja

Generalna podešavanja

U okviru podsekcije Generalna podešavanja mogu se podešavati svi osnovni podaci i informacije o samom sajtu.

U ovom delu upustva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Generalna podešavanja potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Generalna podešavanja kao što je prikazano na Slici:

U okviru ovog modula moguće je unositi vrednosti u sledeća polja:

 • Naziv sajta - Polje u okviru kog se unosi naziv sajta
 • Slogan sajta - Polje u okviru kog se unosi slogan sajta
 • URL sajta - Polje u okviru kog se unosi URL adresa na kojoj će se nalaziti sajt
 • Site IP - Polje u okviru kog se unosi IP adresa sajta

Opis sajta - Polje u okviru kog se unosi opis sajta. Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem ). Ukoliko korisnik ne unese sadržaj, sajt nece imati opis.

Meta podaci - U okviru taba meta podaci potrebno je uneti vrednosti za polja Meta naslov sajta i ključne reči sajta. Više informacija o značaju meta podataka za SEO optimizaciju sajta nalaze se u okviru poglavlja Grupa polja meta podaci.

Korisnikova podešavanja - U okviru ovih polja unose se podešavanja vezana za korisnika:

 • Početna strana -  U okviru ovog polja podešava se koja će se strana prikazati pri logovanju na admin panel. Ukoliko je npr podešena strana order ona će se prva prikazivati. Spisak svih strana možete pronaći u okviru poglavlja Strane.
 • Vreme trajanja sesije logovanog korisnika -  koliko će trajati sesija korisnika na sajtu kada se uloguje u minutima.

Koordinate - U okviru ovog polja unose se centralne koordinate za prikaz mape. Npr. ukoliko su u okviru ovog polja unete koordinate Srbije, centar prikaza će biti upravo Srbija a ne ceo svet.

Uslovi korišćenja - U okviru ovog polja mogu se uneti uslovi korišćenja sajta ukoliko za to ima potrebe. Sadržaj ovog teksta prikazuje se u okviru footer-a.

Color browser header for mobile - U okviru ovog polja moguće je uneti heksadecimalnu vrednost boje koja će se prikazivati u chrome pretraživaču kao boja header-a sajta. Na slici ispod je dat primer primene boje header-a na sajtu nbshop.rs:

  

Captcha type - U okviru ovog polja moguće je odabrati kako će se prikazivati anti-spam zaštita. Moguće je odabrati jednu od dve opcije:

 • Captcha image - ukoliko je odabran ovaj tip, prikazivaće se anti-spam zaštita u vidu slike sa četvorocifrenim brojem čiju vrednost je potrebno uneti u tekstualno polje
 • Captcha name - ukoliko je odabran ovaj tip, prikazivaće se anti-spam zaštita u vidu računske operacije. 
 • Header tekst - Text koji će se ispisivati u heaeru sajta na svim stranicama
 •  Futer tekst - Text koji će se ispisivati u footeru sajta na svim stranicama

Podešavanja pristupa obuhvata podešavanja:

 • Under construction strana - da li je uključena ili isključena stranica u izradi na sajtu
 • IP adrese za pristup sajtu - navodjenje IP adresa odvojene zarezom sa kojih ako je ukljucena stranica u izradi može da se ipak vidi sajt. 
 • Network protocol - Podešavanja pristupa sajtu preko http ili https protokola

Radno vreme - polje u koje treba uneti radno vreme radnji u okviru web shop-a

Podaci za masovno slanje email-a - polja koja služe za povezivanje shop-a sa spoljnim aplikacijama za masovno slanje mejlova. Koristi se kod klijenata koji koriste veliki broj newslettera na dnevnom nivou. U okviru ovih polja mogu se podesiti sledeća polja:

 • URL do aplikacije za masovno slanje email - a - Podešavanja pristupa paralelnoj aplikaciji za slanje newslettra, inicijalna konfiguraija mejling liste i načina rada
 • ID kategorije - 
 • Set default email account - Podešavanje default email naloga sa kojeg će se slati mejlovi sa sajta

 

 • Header script -  gde se mogu podesiti skripte koje će biti uključene u head delu sajta
 • Footer script - gde se mogu podesiti skripte koje će biti uključene u footer delu sajta