Upravljanje zalihama

Upravljanje zalihama

Upravljanje zalihama

Modu Upravljanje zalihama se koristi za prikaz stanja proizvoda na zalihama.Pomoću ovog modula je moguće dobiti izveštaj Stanja na zalihama proizvoda po radnjama, po veličini.

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Product stock potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Product stock kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Product stock, korisniku se prikaže modul za prikaz stanja na zalihama kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. Filteri - omogućavaju izvršenje pretrage zaliha. 

 2. Tabela za pregled i prikaz svih proizvoda sa informacijama o stanju proizvoda

U okviru tabele za prikaz stanja na zalihama nalaze se informacije o samim proizvodima i to:

 • ID - kolona koja predstavlja jedinstveni identifikator samog proizvoda
 • Slika - kolona koja prikazuje sliku proizvoda
 • Proizvod - kolona koja prikazuje informacije o proizvodu kao što su: naziv i šifra
 • Katalog - kolona koja daje informaciju o katalogu u okviru kog je dostupan proizvod
 • Dobavljač - kolona koja daje informaciju o dobavljaču ili radnji gde datog prozivoda u željenoj veličini ima na stanju
 • Veličina - kolona koja daje informaciju o veličinama u kojima je dostupan proizvod. Jedan zapis, odnosno red se odnosi na jednu veličinu određenog proizvoda
 • Količina - kolona koja daje informaciju o dostupnosti količine rpoizvoda u određenoj veličini određenog kataloga u određenoj radnji

Korišćenje filtera

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Product stock potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Product stock kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: U okviru dela za prikaz stanja proizvoda na zalihama u okviru određenog kataloga u okviru određene radnje nalaze se filteri koji u mnogome mogu pomoći pri proveri stanja proizvoda. Na slici je prikazano gde se nalaze filteri a u tekstu ispod je objašnjeno kako se mogu iskoristiti filteri:

 • Katalog - odabirom filtera katalog izlistavaju se svi proizvodi odabranog kataloga koji imaju proizvode na stanju
 • Dobavljač - odabirom filtera dobavljač izlistavaju se svi proizvodi odabranog dobavljača (radnje) koji imaju proizvode na stanju
 • ID proizvoda ili šifra proizvoda - odabirom filtera id proizvoda ili šifra proizvoda izlistavaju se svi proizvodi sa unetom šifrom kojih ima na stanju bez obzira na katalog i radnju
Napomena: Pored korišćenja pojedinačnih filtera moguće je kombinovati ih i tako što je brže moguće pronaći proizvod koga ima na stanju.