Rođendanska i welcome akcija

Rođendanska i welcome akcija

Rođendanska i welcome akcija

U okviru ovog dela korisničkog uputstva možete pronaći načine podešavanja za:

Kreiranje rođendanske akcije

Kreiranje rođendanske akcije predstavlja jednu od mnogobrojnih pogodnosti za kupce. Ona se realizuje tako što se za svakog registrovanog korisnika koji je uneo datum rođenja šalje kupon koji je kreiran u vidu akcije. 

Korak 1: Da bi se kreirala rođendanska akcije potrebno je prvo kreirati akciju koja se odnosiu na rođendanski poklon korisnicima. Koraci kreiranja akcije objašnjeni su u okviru poglavlja Kreiranje akcije.

Korak 2: Nakon što je kreirana akcija potrebno ju je povezati sa korisnikom. Da bi se izvršilo povezivanje sa korisnicima potrebno je pristupiti modulu Podešavanja u okviru glavne navigacije i u okviru nje stavku Podešavanje korisnika kao što je prikazano na Slici:

Korak 3: Nakon pristupa modulu za podešavanje korisnika potrebno je u okviru dela za akcije poresiti vrednost ID akcije koja se odnosi na rođendanski poklon korisnicima u okviru polja prikazanog na slici:

Korak 4: Nakon klika na dugme sačuvaj, biće povezana akcija sa korisnicima što znači da će svim korisnicima koji su ostavili svoj datum rođenja stizati rođendanska poruka.

Kreiranje Welcome akcije

Kreiranje Welcome akcije predstavlja jednu od mnogobrojnih pogodnosti za kupce. Ona se realizuje tako što se za svakog novog registrovanog korisnika šalje kupon koji je kreiran u vidu akcije. Time se otvara mogućnost sticanja lojalnosti i poverenja kod kupaca.

Korak 1: Da bi se kreirala welcome akcija potrebno je prvo kreirati akciju koja se odnosi na poklon dobrodošlice korisnicima. Koraci kreiranja akcije objašnjeni su u okviru poglavlja Kreiranje akcije.

Korak 2: Nakon što je kreirana akcija potrebno ju je povezati sa korisnikom. Da bi se izvršilo povezivanje sa korisnicima potrebno je pristupiti modulu Podešavanja u okviru glavne navigacije i u okviru nje izabere stavku Podešavanje korisnika kao što je prikazano na Slici:

Korak 3: Nakon pristupa modulu za podešavanje korisnika potrebno je u okviru dela za akcije podesiti vrednost ID akcije koja se odnosi na welcome akciju u okviru polja prikazanog na slici:

Korak 4:  Takođe, potrebno je podesiti i id poruke koja se odnosi na welcome akciju u okviru polja prikazanog na slici. Pre toga potrebno je kreirati poruku u vidu newsletter-a. Detaljnija uputstva za kreiranje poruka možete pronaći u okviru poglavlja Poruke i Newsletter.

Korak 5: Nakon klika na dugme sačuvaj, biće povezana akcija sa korisnicima što znači da će svim korisnicima koji su se registrovali biti poslata email poruka sa promo kodom koji se iskoristi kao promo vaučer.