Redirekcija

Redirekcija

Redirekcija

Modul Redirekcija služi da omogući redirektovanje linkova na druge, skraćene linkove koje sistem sam generiše. Kada se unese pravi link, sistem generiše kod preko kojeg se pristupa željenom linku. 

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Redirekcija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Redirekcija kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Redirekcija, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu kreiranih redirektovanih linkova kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalazi se prečica: Novi skraćeni link - omogućava brzi pristup kreiranju novog skraćenog linka
 2. Filteri - omogućavaju pretragu linkova po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju  Korišćenje filtera.
 3. Prikaz svih linkova koji su trenutno kreirani

U okviru tabele za prikaz linkova nalaze se informacije o samim linkovima i to:

 • ID - Kolona koja jedinstveno identifikuje svaki link ponaosob.
 • Naziv - Kolina koja daje naziv linka.
 • Sigurnosni kod - Kolina koja daje informaciju o sigurnosnom kodu koji predstavlja sam link u šifrovanom obliku
 • Link - Kolina koja daje informaciju o redirekciji linka
 • Url - Kolina koja daje url adresu originalnog linka
 • Pregledi - Kolina koja daje informaciju o broju pregleda redirektovanog linka

Kreiranje redirektovanih linkova

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Redirekcija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Redirekcija kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa modulu za redirekciju potrebno je kreirati redirektovan link. Da bi korisnik mogao da kreira redirektovan link potrebno je da klinkne na dugme prikazano na slici:

Nakon klika na dugme za kreiranje novog skraćenog linka otvara se modal za unos informacija prikazan na slici:

Opis polja dat je u sledećem tekstu:

 • Naziv ili komentar - Polje koje predtsavlja naziv same redirekcije. Ovo polje nije obavezno ali je poželjno uneti vrednost ovog polja kako bi se tačno znalo o kojoj redirekciji se radi
 • Url - Polje u okviru kog se unosi url adresa koju je potrebno redirektovati