Poruke

Poruke

Poruke

Modul Poruke služi za komunikaciju shop-a sa korisnicima. U okviru ovog modula se nalaze svi načini komuniciranja sa korisnicima. Svaki korisnik koji se uloguje na sajtu i ostavi svoje podatke postaje član mejling liste koja može itekako uticati na online prodaju. U okviru ovog poglavlja detaljno su opisani načini na koje se to može postići. Modulu Poruke može se pristupiti preko admin panela na polju prikazanom na slici:

U okviru sekcije Poruke, korisnik može da upravlja sledećim modulima: