Katalog

Katalog

Katalog

U okviru sekcije Katalog, nalaze se moduli koji omogućavaju upravljanje svim proizvodima u okviru web shop-a. Upravljanje proizvodima obuhvata kreiranje samih proizvoda, smeštanje proizvoda u kategorije, dodeljivanje atributa proizvodima, uvoz raznih popusta, smeštanje proizvoda u liste i mnoge druge funkcionalnosti koje su omogućene u okviru ove sekcije. Do podmodula ove sekcije može doći pristupanjem sekcije Katalog u okviru samog admin panela kao što je prikazano na slici:

Pristup sekciji Katalog

U okviru sekcije Katalog, korisnik ima mogućnost podešavanja i ažuriranja sledećih modula: