Podešavanje korisnika

Podešavanje korisnika

Podešavanje korisnika

U okviru podsekcije Podešavanje korisnika mogu se menjati sve informacije vezane za korisnike kao što su: podešavanja podataka za korisnika, podešavanja podataka korisnika pri kreiranju porudžbine itd. U okviru modula podešavanja podešava se koje opcije će sve korisnik panela da ima kada se kreira novi korisnik ili da menja kada se ažurira korisnik.

U ovom delu upustva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje korisnika potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Podešavanje korisnika kao što je prikazano na Slici:

U okviru ovog modula moguće je uneti podatke koji su prikazani na slici i objašnjeni u daljem tekstu:

 • Promena telefona javnog korisnika - omogućavanje/onemogućavanje promena telefona javnog korisnika. Moguće vrednosti ovog polja su da/ne. Ukoliko je vrednost postavljena na da, omogućuje se promena telefona javnog korisnika u suprotnom to nije moguće.
 • Promena email-a javnog korisnika - omogućavanje/onemogućavanje promena email adrese javnog korisnika. Moguće vrednosti ovog polja su da/ne. Ukoliko je vrednost postavljena na da, omogućuje se promena email adrese javnog korisnika u suprotnom to nije moguće.
 • Proveri telefon pri registraciji korisnika - omogućavanje/onemogućavanje proveru telefona javnog korisnika pri registraciji. Moguće vrednosti ovog polja su da/ne. Ukoliko je vrednost postavljena na da, omogućuje se provera telefona javnog korisnika u suprotnom to nije moguće.
 • Postavi podrazumevane podatke korisnika iz profila na stranici porudžbine - omogućavanje/onemogućavanje postavljanje podataka korisnika iz profila u okviru stranice porudžbine.. Moguće vrednosti ovog polja su da/ne. Ukoliko je vrednost postavljena na da, omogućuje se da sistem pokupi podatke iz profila i prebaci ih u kreiranje porudžbine u suprotnom to nije moguće.
 • User can see the original data:
 • Must be login to see price - omogućavanje/onemogućavanje privilegije korisnika da vidi odnosno ne vidi cene ukoliko nije ulogovan. Ovim se postiže da svaki korisnik mora da bude ulogovan kada god želi da vidi cene proizvoda ali je loše upravo to što će veliki broj javnih korisnika odustati od kupovine jer ne zna cene artikla a nema želju da se uloguje. Moguće vrednosti ovog polja su da/ne.
 • SALT:
 • Invitation confirm password - ukoliko je u okviru ovog polja uneta vrednost bice moguće slati korisnicima koji su u procesu registracije mejl za potvrdu lozinke. Unosom vrednosti u ovo polje, pozivnice će se slati ručno
 • Automatic invitation confirm password - polje koje služi za automatsko slanje pozivnica za ponovnu potvrdu registracije. Ovo polje unose programeri i služi za pokretanje cron-a
 • Option user cancel order in email - omogućuje korisniku da poništava porudžbine u okviru emaila koji dobija pri završetku poružbine
 • Kreiranje novog korisnika pri kreiranju nove porudžbine - omogućavanje/onemogućavanje kreiranja novog korisnika pri svakoj kreiranoj porudžbini. Moguće vrednosti ovog polja su da/ne. Ukoliko je vrednost postavljena na da, omogućuje se da sistem pokupi podatke o kupcu iz porudžbine i proveri da li je korisnik koji se već nalazi na sistemu ili ne. Ukoliko ne postoji u sistemu, kreiraće se novi korisnik a ako postoji neće. U suprotnom ta pretraga nije moguća.
 • Slanje email-a pri dodavanju novog korisnika - omogućavanje/onemogućavanje slanje emaila obaveštenja pri dodavanju novog korisnika. Moguće vrednosti ovog polja su da/ne. Ukoliko je vrednost postavljena na da slaće se mejlovi a u suprotnom neće.
 • Ubaci u newsletter listu neregistrovanog korisnika - omogućavanje/onemogućavanje ubacivanja u newsletter listu neregistrovane korisnike. Moguće vrednosti ovog polja su da/ne. Ukoliko je vrednost postavljena na da, omogućuje se da se šalju newsletter poruke korisnicima koji nisu registrovani na sajtu odnosno nemaju registrovan profil. U suštini, jednom kada korisnik ostavi podatke na sajtu biva ubačen u mailing listu i dobijaće mejlove  u suprotnom to neće biti moguće.

U okviru ovog dela podešavanja korisnika odabira se način na koji će javni korisnik sajta moći da popuni polja kao što su: Type field firstname, Type field lastname, Type field street, Type field street no, Type field postcode, Type field postbox, Type field city, Type field region, Type field phone, Type field email.

Vrednosti koje mogu da se odaberu su:

 1. Tekst
 2. Autocomplete
 3. Off

U okviru polja prikazanih na slici moguće je dodavati polja po želji koja će se prikazivati u okviru stranice Moj profil koja se javlja kada je korisnik ulogovan na sajt. Primer takvih custom polja prikazan je na slici:

 • Loyalty - u okviru ovog polja omogućava se korišćenje loyalty programa
 • Title button send - u okviru ovog polja unosi se naziv dugmeta pri slanju zahteva za loyalty program 
 • Title button cancel - u okviru ovog polja unosi se naziv dugmeta pri poništavanju slanja zahteva za loyalty program 
 • Title button verification - u okviru ovog polja unosi se naziv dugmeta pri slanju verifikacije zahteva za loyalty program 
 • Activation order tickets - polje u okviru kog se uključuje/isključuje mogućnost korišćenja tiketa od strane korisnika.
 • Type ticketing - polje u okviru kog se određuje koji je tip tiketa. Tiketi koji mogu da se odaberu u okviru ovog polja kreirani su u okviru poglavlja Kreiranje novog tiketa akcija gde su i opisani koraci kreiranja tiketa
 • Pregled kupona - polje u okviru kog se određuje da li kupac ima mogućnost pregleda kupona u okviru stranice profil
 • Ticketing systems - polje u okviru kog se određuje da li kupac ima mogućnost pregleda tiketa u okviru stranice profil
 • Welcome message id - polje u okviru kog se unosi ID poruke koja je kreirana da bi se slala korisnicima za dobrodošlicu na sajtu
 • Koristi funkcije ticketing - polje u okviru kog se omogućava korišćenje tiketinga
 • Birthday message id - polje u okviru kog se unosi ID poruke koja je kreirana da bi se slala korisnicima za rodjendan
 • Birthday action id for user public - polje u okviru kog se unosi ID akcije koja je kreirana da bi se slala korisnicima za rodjendan
 • Birthday action id for newsletter user - polje u okviru kog se unosi ID akcije koja je kreirana da bi se slala korisnicima koji su se preplatili na newsletter za rodjendan
 • Address for user with sale store - u okviru ovog polja moguće je odabrati koja će biti podrazumevana vrednost na procesu kupovine korisniku koji ima odabranu prodavnicu odakle poručuje robu. Opcije su da kupcu bude podrazumevana vrednost adresa iz profila (informacije koje je uneo pri registraciji) ili nova adresa koju može naknadno uneti.
 • Enable like/dislike - polje u okviru kog se uključuje/isključuje mogućnost korišćenja like i dislike funkcionalnosti
 • Enable rating - polje u okviru kog se uključuje/isključuje mogućnost korišćenja funkcije ocenjivanja.