Podešavanja slika

Podešavanja slika

Podešavanja slika

U okviru podsekcije Podešavanja za slike pristupa se svim glavnim podešavanjima vezanim za slike. U okviru ovog modula moguće je podešavati logo sajta, footer logo sajta kao i logo email-a i druge slike opisane u okviru daljeg dela uputstva.

U ovom delu uputstva je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje slika potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanje i u okviru nje stavku Podešavanje slika kao što je prikazano na Slici:

U okviru ovog modula moguće je unositi vrednosti u sledeća polja:

U okviru ovih polja moguće je dostavljati generali logo sajta koji će se prikazivati u okviru header dela kao i footer logo sajta odnosno logo koji će se nalaziti u footer-u. Način dodavanja logoa je isti kao i način za dodavanje svih slika koji je opisan u poglavlju Dodavanje slika.

U okviru ovih polja moguće je dostavljati logo koji će se slati u okviru mejlova kao i logo sajta koji će se koristiti za društvene mreže. Način dodavanja logoa je isti kao i način za dodavanje svih slika koji je opisan u poglavlju Dodavanje slika.


U okviru ovih polja moguće je dostavljati logo sajta koji će se koristiti u vidu favicon ikonice. Na slici je prikazano gde će se prikazivati favicon:

Način dodavanja logoa je isti kao i način za dodavanje svih slika koji je opisan u poglavlju Dodavanje slika.

U okviru ovih polja moguće je dostavljati sliku koji će se koristiti kada trenutno ne postoji odgovarajućća slika. Ona predstavlja sliku koja se posebno kreira tj. koja ima baš namenu da se prikazuje iako ne postoji specifična slika za određeni objekat (na primer članak, anketa...). Način dodavanja slika je opisan u poglavlju Dodavanje slika.

U okviru ovog polja je moguće dodati opis za slanje slika. 
  • Čitanje slika za proizvode - u okviru ovog polja potrebno je odabrati odakle će se čitati slike. Čitanje slika može da bude ili iz baze ili sa servera. Potrebno je obeležiti da se slike čitaju sa servera.
  • Type link - Polje u okviru kog se bira vrsta putanje linkova. Ona može biti apsolutna ili relativna putanja. Apsolutna putanja se predstavlja da se slike nalaze na serveru na kom je smeštena sama aplikacija dok relativna putanja predstavlja da se slike nalaze na nekom eksternom serveru kako se ne bi opterećivao server na kom se nalazi sama aplikacija ukoliko je količina slika velika.
  • Type reading hover images - u okviru ovog polja podešava može da se uključi hover slika i iskljuci. Hover slike se prikazuju kada se mišem pređe preko slike tako da se prikaže druga slika. Tipovi koji se mogu odabrati: galerija, images thumbs. glavna slika ili da pak ova opcija bude isključena. Tipovi koji se biraju se odnose na to u okviru kog dela će se unositi hover slike određenog proizvoda. Dakle ukoliko je odabrana opcija Gallery, hover sliku je potrebno uneti u okviru galerije datog proizvoda. 

U okviru ovog polja moguće je podesiti širinu i visinu slika na manjim uređajima npr. mobilnom. Moguće je dodavati različite dimenzije ukucavanjem naziva u prazno polje i klikom na dugme dodaj. Klikom na dugme X briše sepokušaj dodavanja nove veličine. Primenom ove mogućnosti dodaje se nova opcija pri kreiranju objekata kao što su kategorije i članci pri čemu se u slike unete u okviru ovih polja crop-uju na dimenziju unetu u okviru ovog dela.