Akcije

Akcije

Akcije

Modul za akcije predstavlja set raznih opcija pomoću kojih je omogućeno pružanje određenih benefita kupcima prilikom kupovine na samom sajtu. Sistem funkcioniše preko tiketa, odnosno kôda sa kojim se kupuje. Postoji veliki broj predefinisanih tipova akcija koje se mogu koristiti kao sto su: vaučeri, popust na sve u korpi, stepenasti popust, popust na najeftniji u korpi, popust na najskuplji u korpi, popust na N-ti proizvod u korpi, popust na odredjene proizvode itd. Na sve te tipove proizvoda postoji veliki set dodatnih opcija koje omogućavaju kreiranje jako specifičnih akcija koje se svode na to da korisnik mora da ispuni neki uslov kako bi dobio odredjeni benefit. Podsekcijama ove sekcije može se pristupiti kao što je prikazano na Slici:

U okviru sekcije Akcije, korisnik ima mogućnost podešavanja i ažuriranja sledećih modula: