Podešavanja shop podataka

Podešavanja shop podataka

Podešavanja shop podataka

U okviru podsekcije Podešavanja shop podataka pristupa se svim glavnim podešavanjima vezanim za način prodaje u okviru web shop-a.

U ovom delu upustva  je opisano:

Napomena: Podešavanja vezana za shop podatke podešavaju isključivo programeri NBSoft-a

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanje shop podataka potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Podešavanje shop podataka kao što je prikazano na Slici:

U okviru ovog modula moguće je unositi vrednosti u sledeća polja:

 • Obavesti kada se zaliha smanji - u okviru ovog polja unosi se količina do koje je potrebno da proizvod dođe kako bi se poslalo obaveštenje da su smanjene zalihe na email adrese unete u narednom polju. Na primer kada se nivo zaliha smanji na 2 obavesti se klijent.
 • Email za obaveštenja o zalihama - polje u koje se unose mejlovi na koje koji će se slati obaveštenja o zalihama
 • Type saving cart - u okviru ovog polja moguće je odabrati na koji način će se čuvati proizvodi koje je korisnik dodao u korpi. Opcije su:
  • Cart saving in the session - ukoliko je odabran ovaj tip čuvanja, proizvodi će se nalaziti u korpi samo dok traje sesija korisnika. Nakon isteka sesije proizvodi se brišu iz korpe
  • Cart saving in the database - ukoliko je odabran ovaj tip čuvanja, proizvodi će se čuvati u bazi
 • Show checkbox for terms of use - ukoliko je vrednost ovog polja da, pri stranici kupovina korisniku će se prikazati u vidu checkbox-a gde korisnik, da bi nastavio sa procesom kupovine, mora da odabere da se slaže sa uslovima korišćenja. Ukoliko je vrednost ovog polja ne, checkbox dugme se neće pojavljivati na procesu kupovine. 
 • Maksimalna količina za naručivanje jednog proizvoda - polje u koje je potrebno uneti koja je maksimalna količina za naručivanje proizvoda ukoliko je potrebno uneti to ograničenje.
 • Da li proizvodi mogu da se zapakuju kao poklon - u okviru ovog polje potrebno je označiti Da ukoliko se proizvodi mogu zapakovati i kao poklon ili označiti Ne ukoliko ne postoji ta mogućnost
 • Metod pretrage proizvoda - u okviru ovog polja moguće je označiti metod pretrage proizvoda. Proizvodi se mogu pretraživati po:
  • šifri proizvoda
  • id proizvoda

U okviru ovih polja nalaze se neki standardni atributi koji su uglavnom prisutni na svakom sajtu. Ukoliko već postoje kreirani atributi za konkretan sajt potrebno je npr. u okviru polja veličina odabrati atribut koji je kreiran u okviru polja za kreiranje atributa itd. Atribute koji nisu kreirani u okviru polja za kreiranje novih atributa se ne podešavaju već se ostavlja  opcija Izaberi.

Korisnik može da preveže važne atribute za funkcionisanje sistema koji omogućavaju dalji rad sistema kao i brzu pretragu: veličina, brend, pol, izdvajamo, sport, kategorija, potkategorija, sezona, boja, kolekcija, uzrast.

 • Računanje troškova transporta u zavisnosti od načina plaćanja - u okviru ovog polja potrebno je označiti da li će zavisiti troškovi transporta od načina plaćanja robe ili ne.
 • Računanje dodatnih troškova transporta - u okviru ovog polja potrebno je označiti da li će biti omogućeno računanje dodatnih troškova transporta.
 • Računanje troškova transporta sa drugih sajtova - u okviru ovog polja potrebno je označiti da li će biti omogućeno računanje troškova transporta sa drugih sajtova.
 • Minimalna vrednost kupovine -  u okviru ovog polja potrebno je označiti kolika je minimalna vrednost koju je potrebno da kupac ostvari da bi mu porudžbina bila isporučena.
 • Automatsko rezervisanje proizvoda u stavkama porudzbine - u okviru ovog polja potrebno je označiti da li će se proizvodi automatski rezervisati u stavkama porudžbine ili ne.
 • Filter order start creation date - podešava se kako i koliko će biti postavljen datum za filterisanje porudžbina. Na primer da se prikazu sve porudžbine kreirane u proteklih 10 dana.
 • Default Sale Store - u okviru ovog polja bira se podrazumevana radnja kanala prodaje. Kada se ovde označi jedan kanal prodaje on će biti podrazumevana vrednost kada god je potrebno odabrati kanal prodaje.
 • Disable sale channel, Disable sale store - u okviru ovog polja možete odabrati opciju da onemogućite promenu kanala prodaje i radnju kanala prodaje.
 • Shipping without registration - u okviru ovog polja moguće je obezbediti da kupci mogu da poručuju proizvode bez registracije. U ovom slučaju će se podaci o kupcu tražiti na samom procesu kupovine.
 • Način porudžbine proizvoda - u okviru ovog polja je potrebno obezbediti kupcima da u okviru jedne porudžbine mogu da poruče više stavki ili da se u okviru jedne porudžbine omogući poručivanje samo jedne od stavki. Ukoliko je podešeno da korisnik može poručiti samo jedan proizvod po porudžbini biće onemogućena dalja kupovina u okviru iste porudžbine.
 • Type copy order product -  u okviru ovog polja bira se način kopiranja porudžbine. U okviru kopiranja porudžbine kopiraju se sve informacije pa samim tim i proizvodi. Naravno, njihove cene se u međuvremenu između kreiranja porudžbine i njenog kopiranja mogu menjati. Jedan način je da cene ostaju iste kao i na porudžbini koja se kopira bez obzira na izmene dok je drugi način da cene budu po trenutnom cenovniku na proizvodima. Ostale informacije na porudžbini mogu da ostanu iste kao na porudžbini koja se kopira ili korisnik sistema ima mogucnost da promeni određene podatke o porudžbini pri samom kopiranju.
 • Add steps billing address - u okviru ovog polja moguće je obezbediti kupcima da prilikom poručivanja unesu drugu adresu plaćanja različitu od one koju su uneli pri registraciji. Primer ovog benefita je da ukoliko je kupac u uneo pri registraciji adresu ali ipak ne želi da se porudžbina vodi na tu adresu može navesti drugu adresu koja će se odnositi na isporuku.

 

Polje koje se odnosi na to da li će se prikazivati kategorija u levom menijuu ukoliko se u okviru nje ne nalazi ni jedan proizvod. Ukoliko treba da se pokazuje vrednost ovog polja treba da bude da a ukoliko ne treba vrednost polja treba biti ne

 • Prikaži popust na osnovu stare cene - polje u okviru kog se podešava da li će se popust prikazivati na osnovu stare cene ili ne.  
 • Show discount compared to the old price and the product has regular discount - ukoliko je označeno ovo polje prikazaće se popust na proizvodu između stare cene i cene bez obzira što prizvod ima regularan popust.
 • Mails to send copies of orders when creating - polje u okviru kog je potrebno uneti email adrese na koje treba da stižu obaveštenja kada se kreira porudžbina
 • Podrazumevani prevoznik - u okviru ovog polja bira se podrazumevajući prevoznik. Kada se ovde označi jedan prevoznik on će biti podrazumevajuća vrednost kada god je potrebno odabrati prevoznika
 • Zabrani prevoznika - u okviru ovog polja bira se da li će biti omogućeno da se zabrani izmena prevoznika
 • Take in store - u okviru ovog polja označava se u kojoj će radnji prevoznik da preuzme robu
 • Allowed add tracking code - u okviru ovog polja moguće je obezbediti, u slučaju kada ne postoji integracija sa kurirskom sluzbom, da klijent može da šalje kupcu tracking code po kome može da prati status svoje posiljke. Funkcioniše po principu da se unese dobijen tracking kod za posiljku kod porudžbine, nakon toga se promeni status porudžbine koji je kreiran samo za ovu namenu i u mejl se stavi {$E_ORDER_TRACKING_CODE} striing ce biti zamenjen tracking kodom i biće poslat kupcu.
 • Default delivery time - u okviru ovog polja bira se podrazumevajuće vreme dostave. Može se odabrati jedna od opcija Nex day delivery ili Same day delivery. Ukoliko je odabrana opcija Same day delivery isporuka se vrši u danu.
 • Disable delivery time - u okviru ovog polja moguće je postavljanjem vrednosti polja na vrednost da, onemogućiti da postoji vreme dostave
 • Podrazumevani način plaćanja -  u okviru ovog polja bira se podrazumevajući način plaćanja
 • Zabrani način plaćanja - u okviru ovog polja moguće je postavljanjem vrednosti polja na vrednost da, zabraniti izmenu načina plaćanja na detalju porudžbine ili da ne postoji mogućnost odabira drugog načina plaćanja prilikom kreiranja porudžbine na admin panelu.
 • Default store recive - u okviru ovog polja bira se podrazumevajuća radnja
 • Disable store recive -  u okviru ovog polja onemogućena je promena radnje kojoj se dostavlja roba
 • Podrazumevana povratna dokumentacije prilikom isporuke -  u okviru ovog polja može se birati podrazumevana povratna dokumentacija prilikom isporuke. Ta dokumentacija je dokumentacija koju kurir dostavi korisniku. Moguće je odabrati neku od opcija:  otpremnica, plaćeni dogovor, povratnica lično ili ništa.
 • Zabrani menjanje povratne dokumentacije prilikom isporuke - u okviru ovog polja je moguće zabraniti mogućnost menjanja vrste povratne dokumentacije prilikom isporuke.
 • Podrazumevani platiša - u okviru ovog polja moguće je izabrati ko treba da snosi troškove dostave porudžbine. Moguće je odabrati neku od opcija :
  • nalogodavac
  • pošiljalac
  • primalac porudžbine
 • Zabrani platišu - polje u okviru kog je postavljanjem polja na vrednost da  omogućeno da se zabrani platiša.
 • Storniranje porudžbine ako je plaćena - podešavanje koje se odnosi na to da li je moguće stornirati porudžbinu ukoliko je plaćena. Kada kupac plati porudžbinu npr karticom i dodje do neke greške, moguće je stornirati porudžbinu ukoliko je ovo polje podešeno na vrednost da.  U suprotnom neće biti moguće da se ista porudžbina stornira.
 • Dodaj stavku porudžbine ako je porudžbina plaćena - podešavanje koje se odnosi na to da li je moguće dodati stavku na več plaćenu porudžbinu.

Polje koje omogućuje odnosno onemogućuje promenu rezervacije porudžbine nakon slanja porudžbine u ERP. Ukoliko je moguća ova opcija potrebno je setovati vrednost ovog polja na vrednost da . Ukoliko ovo nije opcija potrebno je ostaviti vrednost ovog polja kao ne.

 • Dodavanje proizvoda kao poklon na kupovinu - polje koje se odnosi na podešavanja funkcionalnosti da li postoji mogućnost dodavanja proizvoda kao poklon na kupovinu. Ukoliko je moguće postaviti vrednost polja na da.
 • Lista proizvoda za poklon - polje u okviru kog je potrebno odabrati listu proizvoda koja sadrži proizvode koji se mogu davati kao poklon na kupovinu. Više o kreiranju listi proizvoda opisano je u okviru poglavlja Kreiranje liste proizvoda.
 • Vrednost kupovine za poklon proizvod - u okviru ovog polja se podešava minimalna vrednost koju je potrebno da korisnik poruči da bi mogao da ostvari pravo na poklon na kupovinu
 • Products gift description - u okviru ovog polja unosi se opis proizvoda koji se dobijaju na poklon.

U okviru ovog polja unosi se podrazumevani korisnik odnosno korisnik koji će se pamtiti i ako se ne uloguje sa svojim podacima korisnik na sajtu.