Search logs

Search logs

Search logs

Modul Search logs služi za prikaz svih pretraživanja korisnika u okviru web shop-a. U okviru modula je moguće grupisati pretraživanja i koristiti te informacije u dalje svrhe.

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Search logs potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Admin i u okviru nje stavku Search logs kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Search Logs, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu svih pretraživanja od strane korisnika na sajtu kao što je prikazano na sledećoj Slici:

  1. Filteri - omogućavaju pretragu pretraživanja od strane korisnika na sajtu po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju  Korišćenje filtera. 
  2. Izvoz pretraživanja korisnika u xls format
  3. Tabela za pregled i prikaz svih pretraživanja od strane korisnika.

U okviru tabele za prikaz pretraživanja nalaze se informacije:

  • Naziv - kolona koja nosi naziv pretrage odnosno ono šta su korisnici kucali u okviru pretrage
  • Count - kolona koja predstavlja broj pretraga sa istim karakteristikama 
  • Korisnik - kolona koja prikazuje informacije o korisniku ukoliko je bio ulogovan kada je vršio pretragu. Ukoliko korisnik nije bio registrovan ovo polje će biti prazno
  • Results - kolona koja predstavlja broj prikazanih rezultata pretrage kada je korisnik uneo određenu reč ispisanu u nazivu
  • Jezik - kolona koja daje informaciju o jeziku sajta na kom je korisnik bio kada je unosio određenu reč
  • Datum - kolona koja daje informaciju o datumu pretrage

Na javnom delu sajta pristup pretrazi se uglavnom nalazi u okviru navigacije ili header delu sajta. Na slici je prikazano dugme na koje je potrebno kliknuti kako bi se omogućilo korisnicima da unose u pretragu. 

Nakon klika na dugme Pretraži otvara se pristup pretrazi. U okviru polja označenog na slici potrebno je da korisnik unese šta želi i u delu ispod će se prikazati svi rezultati koji su uključeni u pretragu.

 

Izvoz u XLS format

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Search logs potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Admin i u okviru nje stavku Search logs kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Klikom na dugme  može se izvršiti izvoz informacija o pretraživanjima korisnika u XLS format. U okviru dobijenog fajla nalaze se informacije o pretragama kao što su: naziv, count, korisnik, rezultat, jezik i datum.