Podešavanja kontakt informacija

Podešavanja kontakt informacija

Podešavanja kontakt informacija

U okviru podsekcije Podešavanje kontakt informacija mogu se menjati sve informacije vezane za kontakt podatke firme i sajta.

U ovom delu upustva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Podešavanja kontakt informacija potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Podešavanja i u okviru nje stavku Podešavanja kontakt informacija kao što je prikazano na Slici:

U okviru ovog modula moguće je uneti podatke koji su prikazani na slikama i objašnjeni u daljem tekstu:

  • Broj telefoan sajta - u okviru ovog polja potrebno je uneti broj telefona koji će se nalaziti u okviru sajta
  • Email adresa - u okviru ovog polja potrebno je uneti email koji će se nalaziti u okviru sajta
  • Adresa - u okviru ovog polja potrebno je uneti adresu  koja će se nalaziti u okviru sajta
  • Grad - u okviru ovog polja potrebno je uneti grad koji će se nalaziti u okviru sajta a predstavlja mesto sedišta kompanije

U okviru ovog dela podešavanja potrebno je uneti podatke o samoj kompaniji kao što su: Naziv firme, Šifra delatnosti, Šifra firme, Pib, Matični broj kompanije, Registarski broj kompanije, Naziv banke, Bankovni račun.