Pregled porudžbina i obrada

Pregled porudžbina i obrada

Pregled porudžbina i obrada

Modul za upravljanje porudžbinama predstavlja ključni modul jer se u okviru ovog modula upravlja svim akcijama koje izvrši kupac vezano za samu prodaju artikala u okviru web shop-a. U okviru ovog modula korinsik ima mogućnost da obradi neograničeni broj porudžbina, da u svakom trenutku zna koji je status kao mnoge druge funkcionalnosti koje će biti detaljnije objašnjene u okviru ovog poglavlja.

U ovom delu uputstva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Porudžbine potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Porudžbine kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Porudžbine, korisniku se prikaže modul za pregled i pretragu kreiranih porudžbina kao što je prikazano na sledećim slikama:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice

  • Nova porudžbina - omogućava brzi pristup kreiranju nove porudžbine
  • Porudžbine - omogućava brzi pristup svim kreiranim porudžbinama
  • Kreiranje pozivnice  - omogućava brzi pristup kreiranju pozivnice za određenu porudžbinu
  • Skener - Omogućava pristup skeniranju porudžbina
  • Sinhronizacija sa ERP sistemom - omogućava brzi pristup polju za sinhronizaciju sa erp sistemom
 2. Omogućava pretragu porudžbina po filterima. Više o filterima možete pročitati u poglavlju Korišćenje filtera

 3. Deo koji predstavlja dugmiće za:

  • Kreiranje pozivnice
  • Kreiranje grupnih računa
  • Porudžbina za spajanje
  • Spajanje porudžbina
  • Izvoz u excel

U okviru tabele za prikaz porudžbina nalaze se informacije o samim porudžbinama i to:

 • ID - Kolona koja služi za jedinstvenu identifikaciju svake porudžbine.
 • Kupac - Kolona koja sadrži sve informacije o kupcu koji je kreirao porudžbinu.
 • Proizvodi - Kolona koja predstavlja cenu porudžbine.
 • Transport - Kolona koja se odnosi na cenu transporta robe naručene u okviru porudžbine.
 • Ukupno - Kolona koja se odnosi na ukupnu sumu u okviru porudžbine.
 • Vraćeno - Kolona koja se odnosi na povraćaj novca.
 • Plaćanje i prevoznik - Kolona koja se odnosi na izabrane načine plaćanja i načina dostave (odabir kurirske službe).
 • Info - Kolona koja se odnosi na informacije o statusu porudžbine.
 • Plaćanje - Kolona koja sadrži informacije o tome da li je porudžbina plaćena ili ne.
 • Datum - Kolona koja se odnosi na datum i sat kada je porudžbina kreirana kao i koliko je vremena prošlo od kreiranja porudžbine.

U okviru prikaza porudžbina nalaze se svi statusi porudžbine i to:

 • Za ovu poruđžbinu je zabranjeno kreiranje pozivnice!
 • Poruđžbina nije pripremljena za kreiranje pozivnice!
 • Poruđžbinu morate podeliti u više porudžbina!
 • Nije plaćeno!
 • Čeka se da se roba vrati!
 • Porudžbina nije pripremljena za erp!
 • Pripremljeno za ERP a nije poslato!
 • Porudžbina je poslata u ERP!
 • Poruđžbina je pripremljena za kreiranje pozivnice!
 • Za poruđžbinu su delimično kreirane pozivnice!
 • Za poruđžbinu su kreiranje pozivnice!

Brza obrada porudžbine - koraci

U okviru ovog poglavlja taksativno su nabrojani koraci koje treba izvršiti pri brzoj obradi porudžbine:

Korak 1: U okviru polja za prikaz porudzbina potrebno je kliknuti na ikonicu  kako biste pregledali porudžbinu. Na slici je prikazano gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se pristupilo pregledu porudžbine:

Korak 2: Nakon klika na pregled porudžbine potrebno je izvršiti rezervaciju proizvoda u radnjama kao što je prikazano na slikama:

Korak 3: Nakon rezervisanja artikla potrebno je čekirati opciju Pripremljeno za erp kao što je prikazano na slici:

Korak 4: Nakon pripreme za erp potrebno je izvršiti sinhronizaciju sa ERP sistemom ukoliko postoji integracija sa ERP sistemom. Klikom na dugme kao što je prikazano na slici vrši se sinhronizacija:

Napomena: Ukoliko web shop ne koristi ERP sistem preskaču se koraci 4 i 5.

Korak 5: Nakon toga otvara se modal za sinhronizaciju sa ERP sistemom gde je potrebno kliknuti na polje označeno na slici kako bi se izvršila sinhronizacija:

Korak 6: Nakon toga potrebno je potvrditi dokument. Polje u okviru kog se potvrđuje dokument je  prikazano na slici:

Napomena: Jednom potvrdjen dokument se kasnije ne moze opet poslati u erp.
Napomena: Ako se prvo potvrdi dokument pre nego posalje u erp nece moci da se naknadno posalje u erp.

Korak 7: Sledeći korak je vraćanje na polje za prikaz svih porudžbina i kreiranje pozivnice za porudžbinu. Kreiranje pozivnice se vrši tako što se obeleži porudžbina za koju se kreira pozivnica i nakon toga klikne na dugme prikazano na slici:

Korak 8: Nakon toga otvara se modal u okviru kog treba obeležiti polje Kreiraj pozivnice kao što je prikazano na slici:

Korak 9: Kada je porudžbina spremna za slanje odnosno spakovana tako da kurir može da je preuzme, potrebno je obeležiti i polje Send invitations carrier service kao što je prikazano na slici:

Korak 10: Klikom na dugme Sačuvaj, porudžbina je obrađena.

Brza obrada porudžbine - plaćanje karticama

U okviru ovog poglavlja taksativno su nabrojani koraci koje je potrebno izvršiti pri brzoj obradi porudžbina koje su plaćene karticama:

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Porudžbine potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Porudžbine kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: U okviru polja za prikaz porudzbina potrebno je prvenstveno proveriti da li je korisnik platio porudžbinu. Ukoliko korisnik nije izvršio plaćanje porudbina će biti prikazana kao na sledećoj slici:

Ukoliko je kupac izvršio plaćanje porudžbina će biti prikazana kao na sledećoj slici:

Trenutno su kupcu sredstva rezervisana dok se ne dobije potvrda od trgovca (web shop-a) da se tražena roba nalazi na stanju. Ukoliko je kupac platio karticom robu a Vi je trenutno nemate na stanju potrebno je kliknuti na dugme Reverse online payment i kupcu će rezervisana sredstva biti vraćena. Na slici je prikazano dugme za povraćaj sredstava:

Napomena: U slučaju da je kupac poručio više artikala a neki od njih nije dostupan, potrebno je kontaktirati kupca i proveriti da li se slaže sa delimičnom isporukom. Ukoliko se kupac ne slaže, potrebno je osloboditi mu sredstva klikom na dugme prikazano na prethodnoj slici.

Ukoliko se pak korisnik slaže sa delimičnom isporukom, pre potvrde plaćanja potrebno je izbaciti iz porudžbine proizvode kojih nema na stanju. Da biste to uradili potrebno je kliknuti na ikonicu   kako biste pregledali porudžbinu. Na slici je prikazano gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se pristupilo pregledu porudžbine:

Nakon pristupa pregledu porudžbine u dnu strane prikazaće se proizvodi koji je čine. Potrebno je pronaći proizvod kojeg nema na stanju i kliknuti na dugme prikazano na slici:

Nakon klika na dugme Storno, proizvod će biti izbačen sa porudžbine i biće obračunata nova cena pošiljke.

Korak 3: Nakon provere stanja proizvoda potrebno je potvrditi plaćanje klikom na dugme prikazano na slici:

Korak 4: Nakon potvrde plaćanja potrebno je pristupiti daljoj obradi porudžbine klikom na ikonicu za pregled  kao što je prikazano na slici:

Korak 5: Nakon klika na pregled porudžbine potrebno je izvršiti rezervaciju proizvoda u radnjama kao što je prikazano na slikama:

Korak 6: Nakon rezervisanja artikla potrebno je čekirati opciju Pripremljeno za erp kao što je prikazano na slici:

Korak 7: Nakon pripreme za erp potrebno je izvršiti sinhronizaciju sa ERP sistemom ukoliko postoji integracija sa ERP sistemom. Klikom na dugme kao što je prikazano na slici vrši se sinhronizacija:

Napomena: Ukoliko web shop ne koristi ERP sistem preskaču se koraci 4 i 5.

Korak 8: Nakon toga otvara se modal za sinhronizacijom sa ERP sistemom gde je potrebno kliknuti na polje označeno na slici kako bi se izvršila sinhronizacija:

Korak 9: Nakon toga potrebno je potvrditi dokument. Polje u okviru kog se potvrđuje dokument je  prikazano na slici:

Napomena: Jednom potvrdjen dokument se kasnije ne moze opet poslati u erp.
Napomena: Ako se prvo potvrdi dokument pre nego posalje u erp nece moci da se naknadno posalje u erp.

Korak 10: Sledeći korak je vraćanje na polje za prikaz svih porudžbina i kreiranje pozivnice za porudžbinu. Kreiranje pozivnice se vrši tako što se obelezi porudžbina za koju se kreira pozivnica i nakon toga klikne na dugme prikazano na slici:

Korak 11: Nakon toga otvara se modal u okviru kog treba obeležiti polje Kreiraj pozivnice kao što je prikazano na slici:

Korak 12: Kada je porudžbina spremna za slanje odnosno spakovana tako da kurir može da je preuzme, potrebno je obeležiti i polje Send invitations carrier service kao što je prikazano na slici:

Korak 13: Klikom na dugme Sačuvaj, porudžbina je obrađena.

Brza obrada porudžbine - plaćanje preko PayPal-a

U okviru ovog poglavlja taksativno su nabrojani koraci koje je potrebno izvršiti pri brzoj obradi porudžbina koje su plaćene preko Paypal-a:

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Porudžbine potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Porudžbine kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon sto kupac uspešno plati svoju porudžbinu tj. rezervisu mu se sredstva od strane maticne banke data porudžbenica u sistemu NB SHOP-a dobije status Čeka se potvrda od PayPal-a (Waiting for confirmation from PayPal) kao što je prikazano na slici:

Korak 3: Postoje tri slučaja nakon dobijene potvrde od strane Paypal-a:

 

Potvrda placanja u punom iznosu - Full capture


Ukoliko su svi proizvodi iz porudžbenice dostupni na stanju tj. postoje na zalihama potrebno potvrditi plaćanje u punom iznosu u admin panelu PayPal-a. Nakon uspešne potvrde plaćanja PayPal pomoću webservisa obaveštava sistem NBSHOP-a da je došlo do potvrde placanje u punom iznosu gde sistem  provera validnost odgovra od PayPal-a i azurira status porudžbenice u Placeno ili Paid kao što je prikazano na slici:

Inline image 3

Delimicna potvrda placanja - Partial capture

Ukoliko porudzbenica ima u sebi više od jednog proizvoda a od toga barem jedan proizvod  ne postoji na zalihama, potrebno je pozvati kupca i proveriti sa njim da li se kupac slaže sa delimičnom isporukom proizvoda. Ukoliko se kupac slaže sa delimičnom isporukom proizvoda potrebno je proizvode koje ne postoje na zalihama stornirati iz date porudžbine u sistemu i nakon toga u panelu PayPal potvrditi plaćanje u iznosu u kome iznosi porudžbina nakon storniranja proizvoda koji ne postoje na zalihama. Nakon uspene delimične potvrde plaćanja PayPal pomocu webservisa obaveštava sistem da je doslo do delimične potvrde placanja gde sistem provera validnost odgovra od PayPal-a i ažurira status porudžbenice u Placeno ili Paid.


Inline image 3

Oslobadjanje sredstava - Void


Ukoliko svi proizvodi iz porudžbine ne postoje na stanju ili se kupac ne slaže sa delimičnom isporukom proizvoda potrebno je da se u panelu PayPal-a oslobode sredstva za datu porudžbinu tj. vrati zamrznuti novac kupcu. Nakon oslobadjanja sredstva u panelu PayPal-a, PayPal pomocu webservisa obaveštava sistem o ovoj akciji gde sistema provera validnost odgovora i ažurira status porudžbenice u Nije placeno ili Not paid.
U pdf dokumnetu koji je u prilogu u poglavlju 5 Performing Secondary Tasks Using Existing Transactions stoji detaljno upustvo sta je potrebno uraditi kako bi se obradila uspeno jedna porudzbenica u sistemu PayPal-a(Capture, Void).

Korak 4: Nakon potvrde plaćanja potrebno je pristupiti daljoj obradi porudžbine klikom na ikonicu za pregled   kao što je prikazano na slici:

Korak 5: Nakon klika na pregled porudžbine potrebno je izvršiti rezervaciju proizvoda u radnjama kao što je prikazano na slikama:

Korak 6: Nakon rezervisanja artikla potrebno je čekirati opciju Pripremljeno za erp kao što je prikazano na slici:

Napomena: Ukoliko web shop ne koristi ERP sistem preskaču se koraci 7 i 8.

Korak 7: Nakon pripreme za erp potrebno je izvršiti sinhronizaciju sa ERP sistemom ukoliko postoji integracija sa ERP sistemom. Klikom na dugme kao što je prikazano na slici vrši se sinhronizacija:

Napomena: Ukoliko web shop ne koristi ERP sistem preskaču se koraci 4 i 5.

Korak 8: Nakon toga otvara se modal za sinhronizacijom sa ERP sistemom gde je potrebno kliknuti na polje označeno na slici kako bi se izvršila sinhronizacija:

Korak 9: Nakon toga potrebno je potvrditi dokument. Polje u okviru kog se potvrđuje dokument je  prikazano na slici:

Napomena: Jednom potvrdjen dokument se kasnije ne moze opet poslati u erp.

Napomena: Ako se prvo potvrdi dokument pre nego posalje u erp nece moci da se naknadno posalje u erp.

Korak 10: Sledeći korak je vraćanje na polje za prikaz svih porudžbina i kreiranje pozivnice za porudžbinu. Kreiranje pozivnice se vrši tako što se obelezi porudžbina za koju se kreira pozivnica i nakon toga klikne na dugme prikazano na slici:

Korak 11: Nakon toga otvara se modal u okviru kog treba obeležiti polje Kreiraj pozivnice kao što je prikazano na slici:

Korak 12: Kada je porudžbina spremna za slanje odnosno spakovana tako da kurir može da je preuzme, potrebno je obeležiti i polje Send invitations carrier service kao što je prikazano na slici:

Korak 13: Klikom na dugme Sačuvaj, porudžbina je obrađena.

Kako obraditi porudžbinu - koraci (Ukoliko se NE koristi ERP sistem)

Da bi korisnik uspešno obradio pristiglu porudžbinu potrebno je da se drži sledećih koraka:

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Porudžbine potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Porudžbine kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa modulu otvara se polje za upravljanje porudžbinama. Da bi korisnik pregledao porudžbinu potrebno je da klikne na ikonicu  u okviru određene porudžbine i otvoriće se porudžbina kao što je prikazano na slikama iz više delova. Detaljno su objašnjene i sve informacije koje se mogu dobiti klikom na ovu ikonicu o samoj porudžbini:

U okviru prvog dela nalaze se tri taba sa informacijama o porudžbini.

Tab Order data - U okviru ovog taba se može odabrati stanje porudžbine. Odabirom stanja i klikom na dugme sačuvaj, stanje će biti sačuvano. Sistem će sam dodeljivati određena stanja porudžbini kako teče sam proces obrade porudžbine. U okviru taba info mogu se dobiti informacije o kupcu kao što je prikazano na slici:

Takođe, u okviru taba order data mogu se dobiti informacije o samoj pošiljci:

Pored informacija o samoj porudžbini moguće je dobiti informacije o samoj pošiljci kao i internim napomenama kao i napomenama za pozivnice:

Tab Order info - U okviru ovog taba se mogu dobiti sve informacije o samoj porudžbini kao što su :

 • Broj fakture, Poziv na broj, Broj pošiljke, Broj fakture, Poziv na broj, Broj dokumenta, Broj pošiljke, Tiket, Proizvod, Transport, Down payment, Vraćeno, Transport, Ukupno

Other data order - U okviru ovog dela se mogu dobiti sve informacije o samoj porudžbini kao što su :

 • Status plaćanja, Potvrdi plaćanje, Date configuration payment, User configuration payment, Korisnik kreirao, Datum kreiranja, User edit, Date edit, Related to user, IP

Tab poruke - U okviru ovog taba mogu se pregledati neke informativne poruke o samoj porudžbini kao što je prikazano na slici:

Poslednji deo pregleda porudžbine odnosi se na informacije o samom proizvodu koji je poručen kao što je prikazano na slici:

Korak 3: Kada korisnik raspolaže svim relevantnim informacijama o porudžbini može se pristupiti samoj obradi iste. Prvi korak odnosi se na rezervaciju same porudžbine. Porudžbinu je moguće rezervisati u okviru dela prikazanog na slici:

Ono što je potrebno uraditi je izvršiti odabir radnje iz koje će se izvršiti isporuka proizvoda klikom na polje prikazano na slici:

Napomena: Ukoliko porudžbina sadrži više proizvoda, potrebno je svaki pojedinačno rezervisati!

Korak 4: Nakon odabira radnje potrebno je u okviru dela Priprema za ERP obeležiti da je porudžbina pripremljena za ERP i dokument potvređen kao što je prikazano na slici:

Korak 5: Nakon što je potvrđen dokument potrebno je kreirati pozivnicu kuriru. Da bi korisnik panela kreirao pozivnicu potrebno je da se vrati na polje Porudžbine i osveži stranicu.

Primetiće se da se promenio status koji stoji odmah kod dugmeta za obeležavanje porudžbine a u okviru tabele su dodati podaci koji su uneti u prethodnim koracima (da je dokument potvrđen i pripremljen za erp kao i da su artikli rezervisani). Ono što je sledeći korak je da korisnik obeleži porudžbinu za koju treba da kreira pozivnicu i klikne na dugme  .

Korak 6: Nakon klika na dugme Kreiranje pozivnice otvara se modal za kreiranje pozivnice. Sledeći korak je čekiranje opcije za kreiranje pozivnice prikazano na slici

 1. Prvo se čekira dugme za kreiranje pozivnice. Klikom na dugme sačuvaj promeniće se status porudžbine sa   Poruđžbina je pripremljena za kreiranje pozivnice! na status Za poruđžbinu su kreiranje pozivnice!
 2. U okviru kolone OT Number moguće je dobiti informaciju o broju porudžbine
 3. Nakon što su poslate pozivnice moguće je pregledati račun koji će se slati radnjama. Neophodno je proveriti da li su podaci ispravni.
 4. Kada se kreiraju pozivnice treba čekirati polje za slanje pozivnice kurirskoj službi. Ovaj korak se radi tek kada su proizvodi spremni za slanje!
 5. Potom se čekira dugme za slanje računa u PDF formatu radnjama.

Nakon kreirane pozivnice porudžbina menja status i dobija status da su za porudžbinu kreirane pozivnice. Sledeći korak je da se pošalje poziv kuriru. Potrebno je označiti Send an invitations carrier service i kurir će biti obavešten da je porudžbina spremna za preuzimanje.

Napomena: Preporuka je da se poziv kuriru ne šalje sve dok nije pošiljka spakovana i potpuno spremna za isporuku. Nakon slanja pozivu kuriru porudžbina je obrađena. Čeka se kurir da dodje da preuzme pošiljku i dostavi je na naznačenu adresu.

Kako obraditi porudžbinu - koraci (Ukoliko se koristi ERP sistem)

Da bi korisnik uspešno obradio pristiglu porudžbinu potrebno je da se drži sledećih koraka:

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Porudžbine potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Porudžbine kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa modulu otvara se polje za upravljanje porudžbinama. Da bi korisnik pregledao porudžbinu potrebno je da klikne na ikonicu  u okviru određene porudžbine i otvoriće se porudžbina kao što je prikazano na slikama iz više delova. Detaljno su objašnjene i sve informacije koje se mogu dobiti klikom na ovu ikonicu o samoj porudžbini:

U okviru prvog dela nalaze se tri taba sa informacijama o porudžbini.

Tab Order data - U okviru ovog taba se može odabrati stanje porudžbine. Odabirom stanja i klikom na dugme sačuvaj, stanje će biti sačuvano. Sistem će sam dodeljivati određena stanja porudžbini kako teče sam proces obrade porudžbine. U okviru taba info mogu se dobiti informacije o kupcu kao što je prikazano na slici:

Takođe, u okviru taba order data mogu se dobiti informacije o samoj pošiljci:

Pored informacija o samoj porudžbini moguće je dobiti informacije o samoj pošiljci kao i internim napomenama kao i napomenama za pozivnice:

Tab Order info - U okviru ovog taba se mogu dobiti sve informacije o samoj porudžbini kao što su :

 • Broj fakture, Poziv na broj, Broj pošiljke, Broj fakture, Poziv na broj, Broj dokumenta, Broj pošiljke, Tiket, Proizvod, Transport, Down payment, Vraćeno, Transport, Ukupno

Other data order - U okviru ovog dela se mogu dobiti sve informacije o samoj porudžbini kao što su :

 • Status plaćanja, Potvrdi plaćanje, Date configuration payment, User configuration payment, Korisnik kreirao, Datum kreiranja, User edit, Date edit, Related to user, IP

Tab poruke - U okviru ovog taba mogu se pregledati neke informativne poruke o samoj porudžbini kao što je prikazano na slici:

Poslednji deo pregleda porudžbine odnosi se na informacije o samom proizvodu koji je poručen kao što je prikazano na slici:

Korak 3: Kada korisnik raspolaže svim relevantnim informacijama o porudžbini može se pristupiti samoj obradi iste. Prvi korak odnosi se na rezervaciju same porudžbine. Porudžbinu je moguće rezervisati u okviru dela prikazanog na slici:

Ono što je potrebno uraditi je izvršiti odabir radnje iz koje će se izvršiti isporuka proizvoda klikom na polje prikazano na slici:

Napomena: Ukoliko porudžbina sadrži više proizvoda, potrebno je svaki pojedinačno rezervisati!

Korak 4: Nakon odabira radnje potrebno je u okviru dela Priprema za ERP obeležiti da je porudžbina pripremljena za ERP kao što je prikazano na slici:

Korak 5: Nakon što je porudžbina pripremljena za ERP potrebno je izvršiti sinhronizaciju sa ERP sistemom kako bi se i u sistemu izvršila rezervacija artikla iz  porudžbine. Na slici je prikazano polje na koje se vrši sinhronizacija:

Korak 6: Nakon klika na dugme za sinhronizaciju otvara se modal prikazan na slici:

Korak 7: Sledeći korak je potvrda dokumenta koja je prikazana na slici:

Korak 8: Nakon što je potvrđen dokument potrebno je kreirati pozivnicu kuriru. Da bi korisnik panela kreirao pozivnicu potrebno je da se vrati na polje Porudžbine i osveži stranicu.

Primetiće se da se promenio status koji stoji odmah kod dugmeta za obeležavanje porudžbine a u okviru tabele su dodati podaci koji su uneti u prethodnim koracima (da je dokument potvrđen i pripremljen za erp kao i da su artikli rezervisani). Ono što je sledeći korak je da korisnik obeleži porudžbinu za koju treba da kreira pozivnicu i klikne na dugme  kreiranje-pozivnice1.jpg.

Korak 9: Nakon klika na dugme Kreiranje pozivnice otvara se modal za kreiranje pozivnice. Sledeći korak je čekiranje opcije za kreiranje pozivnice prikazano na slici

 1. Prvo se čekira dugme za kreiranje pozivnice. Klikom na dugme sačuvaj promeniće se status porudžbine sa   Poruđžbina je pripremljena za kreiranje pozivnice! na status Za poruđžbinu su kreiranje pozivnice!
 2. U okviru kolone OT Number moguće je dobiti informaciju o broju porudžbine
 3. Nakon što su poslate pozivnice moguće je pregledati račun koji će se slati radnjama. Neophodno je proveriti da li su podaci ispravni.
 4. Kada se kreiraju pozivnice treba čekirati polje za slanje pozivnice kurirskoj službi. Ovaj korak se radi tek kada su proizvodi spremni za slanje!
 5. Potom se čekira dugme za slanje računa u PDF formatu radnjama.

Nakon kreirane pozivnice porudžbina menja status i dobija status da su za porudžbinu kreirane pozivnice. Sledeći korak je da se pošalje poziv kuriru. Potrebno je označiti Send an invitations carrier service i kurir će biti obavešten da je porudžbina spremna za preuzimanje.

Napomena: Preporuka je da se poziv kuriru ne šalje sve dok nije pošiljka spakovana i potpuno spremna za isporuku. Nakon slanja poziva kuriru porudžbina je obrađena. Čeka se kurir da dodje da preuzme pošiljku i dostavi je na naznačenu adresu.

Rezervacija robe u okviru radnje kao sabirnog centra

Pri kreiranju porudžbina često se može dogoditi situacija da korisnik poruči više artikala u okviru jedne porudžbine a da se ti artikli ne nalaze u okviru iste radnje. Da bi se roba isporučila korisniku potrebno je da se rezerviše u okviru radnje koja ima traženi proizvod na lageru. U slučaju da se u okviru jedne porudžbine nalaze na primer 2 artikla od tražena 3 a u drugoj radnji se nalazi preostali artikal, potrebno je radnju koja poseduje većinu traženih artikala na lageru proglasiti kao sabirni centar. U nastavku objašnjenja nalaze se uputstva kako postaviti radnju kao sabirni centar:

Korak 1: Najpre je potrebno rezervisati robu po radnjama.

Korak 2: Nakon što je roba rezervisana po radnjama, potrebno je označiti jednu od radnji kao sabirni centar klikom na dugme prikazano u okviru slike:

Kada se sačuva odabir radnje kao sabirnog centra biće poslat email svim radnjama, koje su uključene u proces, koji su dalji koraci. U okviru email-a biće poslata informacija da se navedena roba pošalje u drugu radnju sa informacijama radnje i svi propratni koraci koje je potrebno izvesti kako bi se roba na ispravan način prenela iz jedne radnje u drugu. Takođe, odgovarajući mejl biće poslati i radnji koja predstavlja sabirni centar kako bi znala da je potrebno da primi robu naznačenu u email-u .

Korak 3: Nakon uspešnog slanja robe potreno je obavestiti web shop da je roba poslata.

Korak 4: Nakon uspešnog prijema robe potreno je obavestiti web shop da je roba primljena.

Korak 5: Kada je uspešno izvršena razmena robe između radnji, potrebno je na stavci porudžbine koja je slata sabirnom centru promeniti radnju iz koje se rezerviše roba. Dakle potrebno je rezervisati robu u okviru sabirnog centra .

Korak 6: Nastaviti sa daljom obradom porudžbine kao i ranije (poslati porudžbinu u erp sistem, poslati poziv kurirskoj službi itd.)

Rezervacija proizvoda po radnjama na osnovu provere dostupnosti

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Porudžbine potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Porudžbine kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa modulu otvara se polje za upravljanje porudžbinama. Da bi korisnik pregledao porudžbinu potrebno je da klikne na ikonicu  u okviru određene porudžbine i otvoriće se porudžbina kao što je prikazano na slikama iz više delova. U okviru proslednjeg dela pregleda detalja porudžbine nalazi se dugme Provera stanja proizvoda kao što je prikazano na slici:

Korak 3: Klikom na dugme Porvera stanja proizvoda otvara se modal za uvid u dostupnost proizvoda po radnjama kao što je prikazano na slici:

U okviru modala prikazuju se sve radnje u kojima je proizvod dostupan. Klikom na dugme Reserve možete direktno rezervisati proizvod u radnji u kojoj je dostupan.