Povezivanje objekata

Povezivanje objekata

Povezivanje objekata

Opcija povezivanja objekata sliži da se korisnicima sajta pruži pregled više informacija u okviru stranice na kojoj se trenutno nalazi. Objekti koji se mogu međusobno povezivati su slični članci, prikaz proizvoda u okviru članaka kao i prikaz članaka i proizvoda u okviru strana.

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

Način ručnog povezivanja sličnih članaka

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi povezivanju sličnih članaka potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Članci kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: U okviru prikaza svih članaka potrebno je odabrati željeni članak i pristupiti ažuriranju. Na slici je prikazano gde je potrebno kliknuti kako bi se pristupilo ažuriranju članka:

Korak 3: Nakon pristupa ažuriranju članaka potrebno je u okviru polja prikazanog na slici uneti nazive članaka. Sistem funkcioniše po sistemu autocomplete pa je proces pretrage članaka intuitivno jasan. 

Na slici je prikazan proces korišćenja autocomplete opcije:

Korak 4:  Nakon unošenja sličnih članaka potrebno je kliknuti na dugme Sačuvaj i slični članci će biti uneti.

Napomena: Slični članci će se svakako prikazivati ukoliko je taj blok uključen. Na ovaj način je moguće uneti tačno članke koje vi želite da se prikazuju.

Povezivanje sličnih proizvoda u okviru članaka

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi povezivanju članaka sa proizvodima potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Članci kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: U okviru prikaza svih članaka potrebno je odabrati željeni članak i pristupiti ažuriranju. Na slici je prikazano gde je potrebno kliknuti kako bi se pristupilo ažuriranju članka:

Korak 3: Nakon pristupa ažuriranju članaka potrebno je u okviru polja prikazanog na slici uneti šifre proizvoda. Sistem funkcioniše po sistemu autocomplete pa je proces pretrage proizvoda po šifri intuitivno jasan. 

Na slici je prikazan proces korišćenja autocomplete opcije:

Korak 4: Nakon unošenja sličnih proizvoda potrebno je kliknuti na dugme Sačuvaj i proizvodi će biti uneti.

Povezivanje članaka sa stranama

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi povezivanju članaka sa stranama potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Strane kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: U okviru prikaza svih strana potrebno je odabrati željenu stranu i pristupiti ažuriranju. Na slici je prikazano gde je potrebno kliknuti kako bi se pristupilo ažuriranju strane:

Korak 3: Nakon pristupa ažuriranju strane potrebno je u okviru polja prikazanog na slici uneti nazive članaka. Sistem funkcioniše po sistemu autocomplete pa je proces pretrage članaka po nazivu intuitivno jasan. 

Na slici je prikazan proces korišćenja autocomplete opcije:

Korak 4:  Nakon unošenja sličnih članaka potrebno je kliknuti na dugme Sačuvaj i slični članci će biti uneti.

Povezivanje proizvoda sa stranama 

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi povezivanju članaka sa stranama potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Sadržaj i u okviru nje stavku Strane kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: U okviru prikaza svih strana potrebno je odabrati željenu stranu i pristupiti ažuriranju. Na slici je prikazano gde je potrebno kliknuti kako bi se pristupilo ažuriranju strane:

Korak 3: Nakon pristupa ažuriranju strane potrebno je u okviru polja prikazanog na slici uneti šifre proizvoda. Sistem funkcioniše po sistemu autocomplete pa je proces pretrage proizvoda po šifri intuitivno jasan. 

Na slici je prikazan proces korišćenja autocomplete opcije:

Korak 4: Nakon unošenja sličnih proizvoda potrebno je kliknuti na dugme Sačuvaj i proizvodi će biti uneti.