Izveštaji

Izveštaji

Izveštaji

U okviru modula Izveštaj moguće je dobiti detaljne izveštaje za online prodaju. U svakom poslovanju je jedan od najvažnijih modula upravo kreiranje izveštaja. Razlog tome je uvid u stvarno stanje poslovanja i tendencija da se opseg poslovanja proširi. Dobijanjem izveštaja je takođe moguće vršiti preseke stanja po raznim kriterijumima i tako u svakom trenutku znati kako napreduje i da li napreduje prodaja na web-u. Takođe moguće je uvideti propuste i praznine u poslovanju i težiti da se oni što je više mogće otklone.

U okviru ovog modula je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Izveštaji potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Izveštaji kao što je prikazano na Slici:

Modul za kreiranje izveštaja omogućava kreiranje:

 • generalih izveštaja
 • izveštaja za porudbine
 • izveštaja za radnje
 • izveštaja za donatore
 • izveštaja za porudžbine u okviru radnje

Kreiranje generalnih izveštaja

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Izveštaji potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Izveštaji kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon odabira podsekcije Izveštaj otvara se strana za prikaz izveštaja.

U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:

 • Izveštaj- omogućava brzi pristup kreiranju generanih izveštaja
 • Izveštaj za porudžbine- omogućava brzi pristup kreiranju izveštaja za porudžbine
 • Report store - omogućava brzi pristup kreiranju izveštaja za radnje
 • Report for donations- omogućava brzi pristup kreiranju izveštaja za donacije
 • Report store order- omogućava brzi pristup kreiranju izveštaja za porudžbine prodavnica

Odabirom prečice izveštaj dobija se prikaz strane za generalni izveštaj.

U okviru strane može se vršiti filtriranje podataka po datumu koji ulaze u okvir generalnog izveštaja koji se kreira. Više o filterima možete pročitati u poglavlju Korišćenje filtera.

Podaci koji se prikazuju u okviru generalnih izveštaja su informacije o izvučenim podacima za odrećeni period. Podaci koji se dobijaju kao i prikaz samih podataka dati su na slikama i objašnjeni u daljem tekstu.

Tab izveštaj - U okviru ovog dela izveštaja mogu se dobiti informacije o poručenim i prodatim proizvodima i to:

 • Prodaja - u okviru ovog polja nalazi se cifra ukupne poručene robe za određeni period u dinarima
 • Marža - u okviru ovog polja nalazi se ukupna ostvarena marža u okviru odabranog perioda
 • Prosečan račun - u okviru ovog polja nalazi se iznos prosečnog računa u okviru odabranog perioda
 • Broj poseta - u okviru ovog polja nalazi se ukupan broj poseta u okviru odabranog perioda
 • Konverzija - u okviru ovog polja nalazi se ukupan broj konverzija u okviru odabranog perioda. Konverzija predstavlja odabir određene strane shop-a i ostvarene kupovine nekog artikla
 • Broj porudžbina - u okviru ovog polja nalazi se ukupan broj porudžbina u okviru odabranog perioda
 • Prosečna količina - u okviru ovog polja nalazi se prosečna količina poručenih artikala u okviru odabranog perioda

Tab akcije - u okviru ovog taba moguće je odabrati datum knjiženja i klikom na dugme prikazano na slici kreirati izveštaj:

Tabela izveštaj - u okviru tabele za izveštaj nalaze se sledeći podaci:

 • ID - u okviru ove kolone dobija se informacija o jedinstvenom identifikatoru
 • Type report - u okviru ove kolone dobija se informacija o tipu izveštaja koji se koristi
 • Booking date - u okviru ove kolone dobija se informacija o datumu rezervisanja artikla
 • Date from, Date to - u okviru ove kolone dobija se informacija o periodu kreiranja izveštaja
 • State
 • Info
 • Reversed

Kreiranje izveštaja za porudbine

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Izveštaji potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Izveštaji kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon odabira podsekcije Izveštaj otvara se strana za prikaz izveštaja.

U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:

 • Izveštaj- omogućava brzi pristup kreiranju generanih izveštaja
 • Izveštaj za porudžbine- omogućava brzi pristup kreiranju izveštaja za porudžbine
 • Report store - omogućava brzi pristup kreiranju izveštaja za radnje
 • Report for donations- omogućava brzi pristup kreiranju izveštaja za donacije
 • Report store order- omogućava brzi pristup kreiranju izveštaja za porudžbine prodavnica

Korak 3: Odabirom polja izveštaj za porudžbine dobija se prikaz strane za izveštaj za porudžbine.

U okviru strane može se vršiti filtriranje podataka po raznim kriterijumima izveštaja koji se kreira. Više o filterima možete pročitati u poglavlju Korišćenje filtera.

U okviru strane dobijaju se informacije o izvučenim podacima za određeni period. Podaci koji se dobijaju kao i prikaz samih podataka dati su na slici objašnjeni u daljem tekstu.

Tabela izveštaj za porudžbine - u okviru tabele za izveštaj nalaze se sledeći podaci:

 • ID - u okviru ove kolone dobija se informacija o jedinstvenom identifikatoru porudžbine
 • Name - u okviru ove kolone dobija se informacija o korisniku
 • Description - u okviru ove kolone dobija se informacija o email adresi korisnika
 • Total - u okviru ove kolone dobija se informacija o ukupnom iznosu svih porudžbina određenog kupca
 • Avarage -  u okviru ove kolone dobija se in formacija o prosečnom iznosu porudžbina određenog kupca
 • Returned - u okviru ove kolone dobija se informacija o vraćenoj robi određenog kupca
 • Paid - u okviru ove kolone dobija se informacija o plaćenoj robi određenog kupca

Kreiranje izveštaja za radnje

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Izveštaji potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Izveštaji kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon odabira podsekcije Izveštaj otvara se strana za prikaz izveštaja.

U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:

 • Izveštaj- omogućava brzi pristup kreiranju generanih izveštaja
 • Izveštaj za porudžbine- omogućava brzi pristup kreiranju izveštaja za porudžbine
 • Report store - omogućava brzi pristup kreiranju izveštaja za radnje
 • Report for donations- omogućava brzi pristup kreiranju izveštaja za donacije
 • Report store order- omogućava brzi pristup kreiranju izveštaja za porudžbine prodavnica

Odabirom polja report store dobija se prikaz strane za izveštaj za prodavnice.

U okviru strane može se vršiti filtriranje podataka po raznim kriterijumima izveštaja koji se kreira. Više o filterima možete pročitati u poglavlju Korišćenje filtera.

U okviru strane dobijaju se informacije o izvučenim podacima za određeni period. Podaci koji se dobijaju kao i prikaz samih podataka dati su na slici objašnjeni u daljem tekstu. Grafik o broju porudžbenica radnje - u  okviru ovog dela prikazan je grafički izavisnost između najveće porudžbenice, najmanje porudžbenice, prosečnog iznosa porudžbenice u okviru iste radnje

Grafik o broju porudžbenica, broja proizvoda i ukupnog broja kupaca u okviru radnje

Tabela izveštaj za radnje - u okviru tabele za izveštaj nalaze se sledeći podaci:

 • ID - u okviru ove kolone dobija se informacija o jedinstvenom identifikatoru radnje
 • Name stores - u okviru ove kolone dobija se nativ radnji
 • Number orders - u okviru ove kolone dobija se informacija o broju porudžbina
 • The amount of order - u okviru ove kolone dobija se informacija o maksimalnom, minimalnom i prosečnom iznosu svih porudžbina određene radnje
 • Products -  u okviru ove kolone dobija se in formacija o ukupnoj količini poručenih proizvoda u okviru radnje i o tome da li se radi o istim ili različitim proizvodima
 • Users - u okviru ove kolone dobija se informacija o polu korisnika (koliko je žena poručivalo u okviru ove radnje itd)

Korak 3: Izvoz izveštaja u u XSL format moguće je izvršiti klikom na dugme

Kreiranje izveštaja za donacije

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Izveštaji potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Izveštaji kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon odabira podsekcije Izveštaj otvara se strana za prikaz izveštaja.

U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:

 • Izveštaj- omogućava brzi pristup kreiranju generanih izveštaja
 • Izveštaj za porudžbine- omogućava brzi pristup kreiranju izveštaja za porudžbine
 • Report store - omogućava brzi pristup kreiranju izveštaja za radnje
 • Report for donations- omogućava brzi pristup kreiranju izveštaja za donacije
 • Report store order- omogućava brzi pristup kreiranju izveštaja za porudžbine prodavnica

Odabirom polja report for donations dobija se prikaz strane za izveštaj za donacije.

U okviru strane može se vršiti filtriranje podataka po raznim kriterijumima izveštaja koji se kreira. Više o filterima možete pročitati u poglavlju Korišćenje filtera.

U okviru strane dobijaju se informacije o izvučenim podacima za određeni period. Podaci koji se dobijaju kao i prikaz samih podataka dati su na slici objašnjeni u daljem tekstu.

Lista donacija - u  okviru ovog dela prikazana je lista doniranih proizvoda i informacija o njima

 • ID - u okviru ove kolone dobija se informacija o jedinstvenom identifikatoru proizvoda
 • Donator - u okviru ove kolone dobija se informacija o nazivu donatora
 • Donated product - u okviru ove kolone dobija se informacija o doniranom proizvodu
 • Order ID - u okviru ove kolone dobija se informacija o jedinstvenom identifikatoru porudžbine koja se odnosi na donaciju
 • Total -  u okviru ove kolone dobija se in formacija o ukupnoj količini doniranih proizvoda u okviru donacije
 • Date - u okviru ove kolone dobija se informacija o datumu donacije

Korak 3: Klikom na dugme moguće je izvesni izveštaj u XSL format

Kreiranje izveštaja za porudžbine u okviru radnje

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Izveštaji potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Izveštaji kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon odabira podsekcije Izveštaj otvara se strana za prikaz izveštaja.

U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:

 • Izveštaj- omogućava brzi pristup kreiranju generanih izveštaja
 • Izveštaj za porudžbine- omogućava brzi pristup kreiranju izveštaja za porudžbine
 • Report store - omogućava brzi pristup kreiranju izveštaja za radnje
 • Report for donations- omogućava brzi pristup kreiranju izveštaja za donacije
 • Report store order- omogućava brzi pristup kreiranju izveštaja za porudžbine prodavnica

Odabirom polja report store order dobija se prikaz strane za izveštaj za radnje porudžbina.

U okviru strane može se vršiti filtriranje podataka po raznim kriterijumima izveštaja koji se kreira. Više o filterima možete pročitati u poglavlju Korišćenje filtera.

U okviru strane dobijaju se informacije o izvučenim podacima za određeni period. Podaci koji se dobijaju kao i prikaz samih podataka dati su na slici objašnjeni u daljem tekstu.

Izveštaj za radnje porudžbina - u  okviru ovog dela prikazane su informacije o dobavljačima za radnje

 • ID - u okviru ove kolone dobija se informacija o jedinstvenom identifikatoru dobavljača
 • Supplier - u okviru ove kolone dobija se informacija o nazivu dobavljača
 • Date sent - u okviru ove kolone dobija se informacija o datumu poslate robe
 • Total -  u okviru ove kolone dobija se informacija o ukupnoj količini dobavljenih proizvoda u okviru radnje

Korak 3:  Klikom na dugme moguće je izvesni izveštaj u XSL format.