Podešavanje

Podešavanje

Podešavanje

U okviru sekcije Podešavanja korisnik ima pristup podešavanju različitih segmenata sajta. Potrebno je pažljivo raditi izmene u svim narednim sekcijama koje će biti detaljno objašnjene. Sekcija podešavanja se nalazi pri dnu sekcija u panelu kao što je prikazano na Slici:
 

U okviru sekcije Podešavanja, korisnik ima mogućnost podešavanja i ažuriranja sledećih modula: