Informacije o stavkama porudžbine

Informacije o stavkama porudžbine

Informacije o stavkama porudžbine

Modul informacije o stavkama porudžbine se koristi da bi se omogućio pregled statusa rezervisanja stavki porudžbine. Svaka porudžbina se sastoji iz artikala koje predstavljaju stavke porudžbine. Da bi se artikli rezervisali potrebno je najpre proveriti sa radnjama da li se traženi artikal nalazi na stanju. U okviru ovog modula moguće je da se ponovo pošalje mejl radnjama koje nisu odgovorile na pitanje da li imaju robu na stanju. 

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Informacije o stavkama porudžbina potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Informacije o stavkama porudžbina kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Informacije o stavkama porudžbine, korisniku se prikaže modul za pregled informacija kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Izvoz u excel - prečica za izvoz informacija u excel
  • Resend - prečica za ponovno slanje mejlova radnjama
 2. Filteri - omogućavaju pretragu radnji i kataloga po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju Korišćenje filtera.
 3. Tabela za pregled i prikaz svih radnji i kataloga kojima je postal mejl kao i status koji su dostavili.

U okviru tabele za prikaz radnji i kataloga kojima je postal mejl kao i status koji su dostavil nalaze se informacije:

 • ID - Kolona koja daje informaciju o vrednosti id stavke
 • Stavke porudžbina - Kolona koja daje informacije o samoj stavki porudžbine za koju je potrebno postaviti status rezervisanja
 • Slika - Kolona koja predstavlja sliku proizvoda za koji se proverava rezervisanje u radnji
 • Proizvod  - Kolona koja daje informaciju o samom proizvodu za koji se proverava rezervisanje u radnji
 • Prodavnica - Kolona koja daje informaciju o radnji u okviru koje se slao mejl provere
 • Status - Kolona koja daje informaciju o statusu prijema i slanja mejlova kao i odgovora sa strane radnje kojoj je bio poslat
 • Datum - Kolona koja daje informaciju o datumu slanja mejla
 • Količina - Kolona koja daje informaciji o količini proizvoda koji je rezervisan u okviru radnje
 • Status rezervisanja - Kolona koja daje informaciju o 

Ponovno slanje mejla radnjama

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Informacije o stavkama porudžbina potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Informacije o stavkama porudžbina kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa modulu kako bi se omogućilo ponovno slanje mejlova potrebno je kliknuti na dugme prikazano na slici:

Korak 3: Nakon klika na dugme prikaztano na slici otvara se modal u okviru koga se nalaze informacije o radnjama kojima je poslat mejl u vremenskom okviru podešenom u okviru filtera za datum. Modal koji se pojavi klikom na dugme je prikazan na slici:

Da bi se ponovno poslao mejl radnjama potrebno je obeležiti željene radnje i kliknuti na dugme Send again for checking.

Korak 4: U svakom trenutku klikom na link u okviru poslednje kolone modala mogu se dobiti informacije o tome da li je radnja odgovorila na mejl kao i koji je odgovor ukoliko jeste.