Vidžeti

Vidžeti

Vidžeti

Modul Vidžeti koristi se da olakša pristup određenim modulima kreiranjem prečica koje se prikazuju u okviru početne Dashboard strane. Na slici je prikazana upotreba vidžeta u okviru početne strane:

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Vidžeti potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Admin i u okviru nje stavku Vidžeti kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Vidžeti, korisniku se prikaže modul za pregled i pretagu vidžeta kao što je prikazano na sledećoj Slici:

  1. Filteri - omogućavaju pretragu vidžeta po statusu koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju Korišćenje filtera.
  2. Tabela za pregled i prikaz svih vidžeta koji se mogu koristiti na sajtu.

U svakom trenutku može se aktivirati odnosno deaktivirati vidžet klikom na ikonicu  odnosno .