Multimedija

Multimedija

Multimedija

U okvru modula Multimedija moguće je vršiti sva podešavanja vezana za medija sadržaj koji će se naći na sajtu. Korisnik može da dodaje, ažurira ili briše celokupan medija sadržaj. Medija sadržaj mogu biti slike, slajderi, baneri, popup prozori i drugi koji se može dodavati pristupanjem delu Multimedia. Pristup modulu Multimedija je prikazan na Slici:

Pristup podsekciji Multimedia

U okviru sekcije Multimedia, nalaze se sledeći moduli: