Admin

Admin

Admin

Modul Admin se koristi za podešavanja admin dale sajta. U okviru ovog modula moguće je podešavati prava pristupa i prikaz u okviru admin panela.

Do modula ove sekcije može doći pristupanjem delu Admin u okviru samog admin panela kao što je prikazano na slici:

U okviru sekcije Katalog, korisnik ima mogućnost podešavanja i ažuriranja sledećih modula: