Dodatno objašnjenje modula strane

Dodatno objašnjenje modula strane

Dodatno objašnjenje modula strane

U okviru panela, sve funkcionalnosti su kreirane korišćenjem strana. U okviru ovog poglavlja biće prikazano kako funkcioniše sam sistem. Objašnjenje će pratiti tri slike koje će predstavljati objašnjenja sva tri slučaja prikaza strana. Kako bi ceo proces bio jasniji, detaljno će biti objašnjen svaki od slućajeva.

Scenario 1:

Prvi slučaj prikaza strana 

Objašnjenje: Prvi slučaj predstavlja slučaj kada korisnik želi pristupiti stranama kao što su: politika privatnosti, isporuka, uslovi korišćenja i strane slične njima. Navedene strane su "obične" strane tj. strane se sastoji se od: naslova, teksta, slike i nekog sidebar-a ukoliko za to ima potrebe.. Ovakve strane su strane za sebe i ne pripadaju nikakvoj kategoriji niti imaju nadređene strane. Kada korisnik ukuca url adresu u okviru koje je potrebno prikazati takvu stranu ceo proces se odvija na sledeći način:
  1. Korisnik unosi url adresu
  2. Sistem prepoznaje signal da treba da prikaže url adresku koju je uneo korisnik i šalje je do glavnog kontrolora koji prepoznaje da se radi o običnoj strani.
  3. Ako se uzme u obzir da je ona sama po sebi strana, biće prikazana na sajtu na osnovu šablona u okviru kog je krerana.

Scenario 2:

Objašnjenje: Pored prikaza strana koje su same po sebi strane, moguće je prikazivati strane koje predstavljaju interakciju sa posetiocima strana. Strane tog tipa su npr. saradnja i zaposlenje. One se ne sastoje samo od teksta i slika već je potrebno i da se obrade određeni uneti podaci. Scenario 2 se odnosi na sve strane koje imaju sopstveni kontroler obrade podataka i prikaza. U tom slučaju proces se odvija na sledeći način:
  1. Korisnik unosi url adresu
  2. Sistem prepoznaje signal da treba da prikaže url adresu koju je uneo korisnik i šalje je do glavnog kontrolora koji prepoznaje o kakvoj strani se radi
  3. Kada glavni kontoler pronađe stranu koju treba da prikaže, šalje signal do custom kontrolera koji nakon toga prikaže stranu koja je zadata od strane korisnika.

Scenario 3:

Objašnjenje: Pored prikaza strana koje su same po sebi strane, moguće je prikazivati i kategorije proizvoda, atribute, liste proizvoda itd. kao i njihove detalje. 

U tom slučaju proces se odvija na sledeći način:

  1. Korisnik unosi url adresu
  2. Sistem prepoznaje signal da treba da prikaže url adresu koju je uneo korisnik i šalje je do glavnog kontrolora koji prepoznaje o kakvoj strani se radi
  3. Kada glavni kontoler pronađe stranu koju treba da prikaže, šalje signal do custom kontrolera koji nakon toga prikaže stranu koja je zadata od strane korisnika. Međutim, ukoliko se u okviru permalinka nalazi i broj, custom kontroler prepoznaje da se radi o detalju određenog članka ili proizvoda i kao takve ih prikazuje.