Cene po prodavnicama

Cene po prodavnicama

Cene po prodavnicama

Modul za upravljanje cenama po prodavnicama služi za uvoz csv fajla sa cenama proizvoda u okviru svih prodavnica

U ovom delu upustva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Cene po prodavnicama potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Cene po prodavnicama kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Cene po prodavnicama, korisniku se prikaže modul za pregled i pretagu kreiranih cena po prodavnicama kao što je prikazano na sledećoj Slici:

  1. U gornjem desnom uglu nalazi se prečica - Unos cena proizvoda za prodavnice - omogućava brzi pristup unosa svih cena proizvoda u okviru prodavnica
  2. Filteri - omogućavaju pretragu cena po prodavnicana po datumu ili prodavnici. Više o filterima možete pročitati u poglavlju  Korišćenje filtera.
  3. Prikaz svih cena proizvoda i informacija o njima

U okviru tabele za prikaz cena po prodavnicama nalaze se informacije o samim cenama koje su kreirane i to:     

  • ID - Kolona koja jedinstveno identifikuje proizvod za koga se unosi cena           
  • Prodavnice - Kolona koja daje informaciju u okviru koje radnje važi cena proizvoda koja je prikazana
  • Proizvod - Kolona koja daje informacije o samom proizvodu za koji je kreirana cena
  • Cena - Kolona u okviru koje se nalazi cena proizvoda
  • Datum - Kolona koja daje informacije o datumu kreiranja nove cene

Uvoz cena proizvoda za prodavnice

Korak 1: U okviru admin panela korisnik treba da odabere podsekciju Cene po porodavnicama i tako pristupi polju za upravljanje cenama. Pristup podsekciji je prikazan na Slici 4.1.1.1. :

Korak 2: Nakon pristupa polju za cene po prodavnicama potrebno je da klikne na dugme prikazano na Slici: . Nakon klika na dugme otvara se modal u okviru koga treba uvesti csv fajl koje je kreiran na osnovu uputstva. Na slici je prikazan modal i obeleženo polje u okviru kog treba uneti fajl koji treba da se uveze.

Korak 3: Klikom na dugme sačuvaj, biće unete cene po prodavncama

Napomena: Pravila koja je neophodno ispoštovati su: u okviru excel-a treba ostaviti prvu ćeliju A1 praznu, kolona A predstavlja proizvode, prvi red u fajlu predstavlja prodavnice, ostala polja predstavljaju cene proizvoda u određenoj prodavnici koja predstavljaju upravo preseke kolone sa proizvodima i reda sa prodavnicama.