Postavljanje videa

Postavljanje videa

Postavljanje videa

Video materijal se može postavljati u okviru raznih vrsta objekata na sajtu. Neki od njih su proizvodi, članci i stavke slajdera. Najčešća primena je u okviru članaka. Video materijali se postavljaju kako bi bliže predstavili sadržaj kupcima i privukli pažnju na sam saržaj koji se nudi. Naša preporuka za postavljanje videa je maksimalno jedan video po strani. 

Korisnik može da postavi video na tri načina:

  1. Postavljanje videa preko embed kodova
  2. Postavljanje videa preko html editora
  3. Postavljanje videa preko linkova

Postavljanje videa preko embed kodova

Postavljanje videa preko embed kodova vrši se na sledeći način:

Korak 1: Korisnik pristupi modulu u okviru kog želi da postavi video (npr. Kreira novi članak ili ažurira članak).

Korak 2: Na youtube-u pronađe željeni video 

Napomena:  Video treba da bude sa zvaničnog youtube kanala korisnika.

Za postavljanje videa je potrebno uneti embed kôd. Embed kôd predstavlja vrednost posle znaka jednakosti prikazan je na slici:

 

Drugi način dobijanja embed kôda je klikom na dugme Share prikazano na slici:

Nakon klika na dugme share otvara se prozor sa share opcijama u okviru kojih se nalazi embed kôd označen na slici:

Klikom na dugme Embed dobijaju se opcije za određivanje širine i visine prikaza videa koje se mogu menjati. Iako se postave određene vrednosti za širinu i visinu video će biti responsive kada se bude prikazivao na drugim rezolucijama ekrana. Na slici je prikazano gde se nalaze opcije za podešavanje videa:

Korak 3: U okviru dela prikazanog na slici potrebno je da unese embed kod:

Korak 4: Nakon klika na dugme Sačuvaj, video će biti uspešno postavljen u okviru željenog modula.

Napomena: Postavljanjem videa na ovaj način video će se prikazivati na kraju strane u okviru koje je unet.

Postavljanje videa preko linkova

Postavljanje videa preko linkova se uglavnom koristi u okviru stavki slajdera na sledeći način:

Korak 1: Korisnik pristupa ažuriranju ili dodavanju stavki slajdera (koraci kreiranja i ažuriranja slajdera objašnjeni su u poglavljima Dodavanje stavke slajdera i Ažuriranje stavki slajdera).

Na slici ispod je prikazano polje u okviru kog je potrebno uneti link:

Korak 2: Potrebno je pronaći video na zvaničnom youtube kanalu na koji je potrebno da vodi stavka slajdera

Korak 3: Prekopira se url videa u okviru polja prikazanog na prethodnoj slici

Korak 4: Klikom na dugme Sačuvaj, video će biti uspešno postavljen u okviru željenog modula.

Napomena: Postavljanjem videa preko linkova ne prikazuje se video u okviru objekta već vodi na stranu youtube-a.

Postavljanje videa preko html editora

Postavljanje videa preko html editora vrši se na sledeći način:

Korak 1: Korisnik pristupi modulu u okviru kog želi da postavi video (npr. Kreira novi članak ili ažurira članak).

Korak 2: Na youtube-u pronađe željeni video 

Napomena:  Video mora da bude sa zvaničnog youtube kanala korisnika.

Korak 3: Na slici je prikazano dugme na koje je potrebno kliknuti kako bi se dobilo više opcija za postavljanje videa.

Korak 4: Nakon klika na dugme share otvara se prozor sa share opcijama u okviru kojih se nalazi embed kôd označen na slici:

Klikom na dugme Embed dobijaju se opcije za korišćenje iframe-a koji se može postaviti u okviru sajta. određivanje širine i visine prikaza videa koje se mogu menjati. Iako se postave određene vrednosti za širinu i visinu video će biti responsive kada se bude prikazivao na drugim rezolucijama ekrana. Na slici je prikazano gde se nalaze opcije za podešavanje videa:

Deo označen na slici je potrebno iskopirati u okviru sadržaja objekta u okviru kog je potrebno postaviti video. Sam sadržaj objekta unosi se u okviru polja Sadržaj uz pomoć html editora. Na slici je prikazano polje u okviru kojeg je potrebno  iskopirati deo označen na slici:

Pre kopiranja iframe taga potrebno je pristupiti kartici Source u okviru html editora kao što je prikazano na slici:

Nakon pristupalja polju source potrebno je iskopirati iframe tag kao što je prikazano na slici:

U okviru vrednosti width i height moguće je podesiti širinu i visinu videa koji se prikazuje. Iako postoje vrednosti za širinu i visinu videa, video će biti prikazivati na svim uređajima proporcionalno veličini ekrana. Nakon unosa iframe taga potrebno je kliknuti dugme Sačuvaj kako bi se video prikazao u okviru objekta.

Napomena: Video se može uneti na ovaj način isključivo korišćenjem kartice source.