Transakcije plaćanja

Transakcije plaćanja

Transakcije plaćanja

Modul Transakcije plaćanja služi za pregled svih transakcija koje su izvršene u okviru web shop-a. U okviru ovog modula dobijaju se sve relevantne informacije koje se kasnije mogu koristiti u dalje svrhe.

U okviru ovog modula je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Transakcije plaćanja potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Transakcije plaćanja kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Transakcije plaćanja, korisnik može da pregleda sve izvršene transakcije kao što je prikazano na sledećoj slici:

 1. Filteri - omogućavaju pretragu transakcija plaćanja porudžbina po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju Korišćenje filtera.
 2. Tabela za pregled i prikaz svih transakcija u okviru porudžbina koje su trenutno izvršene.

U okviru tabele za prikaz transakcija plaćanja nalaze se informacije o samim transakcijama plaćanja i to:

 • ID - Kolona koja daje informaciju o jedinstvenom identifikatoru prikaza transakcije
 • ID transakcije - Kolona koja daje informaciju o jedinstvenom identifikatoru transakcije
 • Količina i valuta -  Kolona koja daje informaciju o količini novca i valuti u kojoj je izvršena transakcija
 • Šifra porudžbine -  Kolona koja daje informaciju o šifri porudžbine
 • DMS ok -  
 • Rezultati 
 • Broj kartice -  Kolona koja daje informaciju o broju kartice sa koje je izvršeno plaćanje
 • Datum -  Kolona koja daje informaciju o datumu izvršenja transakcije
 • Odgovor -  Kolona koja daje informaciju o odgovoru vezanom za transakcije
 • Reversal amount -  Kolona koja daje informaciju o povratu novca ukoliko je realizovan povrat novca u okviru transakcije 
 • Make DMS amount
 • Approval code
 • RRN
 • Jezik -  Kolona koja daje informaciju o jeziku u okviru kog je izvršena transakcija