Sadržaj

Sadržaj

Sadržaj

U okviru sekcije Sadržaj, nalaze se moduli koji omogućavaju rad sa blogom/magazinom/novostima na sajtu, kao i statičko-dinamičkim stranama. Podsekcijama ove sekcije može se pristupiti kao što je prikazano na Slici:

Pristup sekciji Sadržaj

U okviru sekcije Sadržaj, korisnik ima mogućnost podešavanja i ažuriranja sledećih modula: