Logovanje na sistem

Logovanje na sistem

Logovanje na sistem

Pre nego što korisnik krene sa radom u sistemu potrebno je da se uloguje na isti. Inicijalni nalozi za logovanje na sistem se kreiraju isključivo od strane NBSoft tima. Svaki nalog ima određene privilegije na sajtu u odnosu na to koja zaduženja u okviru panela ima. U okviru ovog modula opisani su koraci koje je potrebno ispratiti kako bi logovanje na sistem bilo ispravno izvršeno. Ti koraci su:

 

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi admin panelu potrebno je da prethodno ima kreiran nalog od strane NBSOFT tima.

 

Korak 2: Nakon što je korisnik dobio pristupne podatke u vidu korisničkog imena i lozinke potrebno je da pristupi url-u:

 

www.urlsajta.rs/nb-admin

 

Korak 3: Nakon pristupa url-u, otvara se strana prikazana na slici:

Korak 4: Nakon ukucavanja korisničkog imena i lozinke i klika na dugme Prijavi se, korisnik će biti uspešno prijavljen na sistem.