Kontrolni mehanizam za proveru cena proizvoda

Kontrolni mehanizam za proveru cena proizvoda

Kontrolni mehanizam za proveru cena proizvoda

Modul Product pricelist služi kao aktuelni cenovnik proizvoda na sajtu. Ukoliko se u okviru ovog modula unesu prave cene svih proizvoda na sajtu i popusta tako što se importuje excel fajl odmah će modul obeležiti proizvode na kojima se cena razlikuje u odnosu na cene koje su na definisane na proizvodu tj. na kombinacijama.

Modul služi kao kontrolni mehanizam i omogućava konstantno praćenje cena proizvoda.

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Product pricelist  potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Katalog i u okviru nje stavku Product pricelist kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Product pricelist, korisniku se prikaže modul za pregled i proveru cena u sistemu kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalazi se prečica:
  • Import product pricelist - prečica služi za import excel fajla sa cenama proizvoda koje će se porediti
 2. Filteri - omogućavaju pretragu cena po filterima za cene. Više o filterima možete pročitati u poglavlju  Korišćenje filtera.
 3. Tabela za pregled i prikaz svih informacija o trenutnim i uvezenim cenama.

U okviru tabele za prikaz cena nalaze se informacije:

 • ID - Jedinstveno identifikuje određeni proizvod.
 • Katalog - Naziv kataloga
 • Proizvod - Naziv proizvoda
 • Price in pricelist - Iznos cene proizvoda u okviru uvezenog excela
 • Discount in pricelist - Iznos popusta proizvoda u okviru uvezenog excela
 • Price product - Iznos cene proizvoda u okviru kombinacija
 • Discount product - Iznos popusta proizvoda u okviru kombinacija
 • Datum - Datum unosa excel fajla
 • Datum kreiranja - Datum kreiranja proizvoda u okviru panela

Proces provera cena

Da bi se izvršila provera cena proizvoda potrebno je uvesti excel fajl koji treba da predstavlja listu proizvoda sa njihovim cenama.

Korak 1: Import excela je takodje napravljen da ide preko forme, i odvija se klikom na dugme prikazano na slici:

Korak 2: Nakon klika na dugme otvara se modal za uvoz excel fajla koji je prikazan na slici:

U okviru modala je potrebno popuniti polja:

 • Katalog - selektovati katalog u okviru kog se vrši provera.
 • Datum od, Datum do - odabrati datum od kada do kada važi cenovnik na sajtu
 • - odabrati datum do kog se posmatraju cene
 • Fajl - odabrati excel fajl koji se uvozi za proveru

Excel fajl treba da sadrži sledeće kolone:

 1. Prva kolona - katalog id
 2. Druga kolona - šifra proizvoda
 3. Treća kolona - cena proizvoda
 4. Četvrta kolona - popust

Korak 3: Nakon klika na dugme Sačuvaj, prikazaće se izveštaj o cenama i ukazane