Istorija slanja povratnica , pozivnica i stavki pozivnica

Istorija slanja povratnica , pozivnica i stavki pozivnica

Istorija slanja povratnica , pozivnica i stavki pozivnica

Modul istorija slanja pozivnica služi da bi se imao uvid u sve kreirane pozivnice za porudžbine u okviru nekog vremenskog perioda. Takođe, može se uvek imati uvid u to ko je kreirao pozivnicu kuriru kao i kada je to učinjeno. Korisnik panela moze da pretraži pozivnice po broju pošiljke ili šifri porudžbine 

Iste informacije može dobiti i za kreirane povratnice kao i stavke pozivnica.

U okviru ovog modula je opisano:

Istorija slanja pozivnica

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Istorija slanja pozivnica potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Istorija slanja pozivnica kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Kada se iz glavnog menija odabere opcija Istorija slanja pozivnica, korisniku se prikaže modul za pregled i pretagu kreiranih slanja pozivnice kuririma kao što je prikazano na sledećoj Slici: 

Nakon pristupa modulu za prikaz istorije slanja pozivnica prikazuju se informacije o slanjima pozivnica i to:

 • ID - kolona koja prenosi jedinstveni identifikator svake pozivnice
 • Fajl - kolona koja nosi naziv fajla koji je kreiran u okviru pozivnice
 • Datum kreiranja - kolona koja nosi informaciju o datumu kreiranja pozivnice
 • Korisnik kreirao - kolona koja nosi informaciju o datumu kreiranja pozivnice
 • Shipment - kolona koja nosi informacije o dostavi
 • Stavke - kolona koja nosi informacije o stavkama porudžbine
 • Summary - kolona gde korisnik može da preuzme excel sa svim pozivnicama koje su do sad poslate
 • Odgovor -  kolona koja omogućava da se povuče pdf dokument sa svim podacima

U okviru istorije slanja pozivnica mogu se pretražiti sledeći tipovi:

 • Shipments
 • Acconuts
 • ERP Accounts
 • Dispatch Note
 • Additional document notification
 • Additional document cancelation contact
 • Additional document cancelation contact sale goods

Tip Shipments

Odabirom tipa shipments u okviru pretrage prikazuju se sve pozivnice sa informacijama o dostavi. 

Tip Acconuts

Odabirom tipa accounts u okviru pretrage prikazuju se sve pozivnice sa informacijama o dostavi. 

Tip ERP Accounts

Tip Dispatch Note

Tip Additional document notification

Tip Additional document cancelation contact

Tip Additional document cancelation contact sale goods

Istorija slanja povratnica

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Istorija slanja povratnica potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Istorija slanja povratnica kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Kada se iz glavnog menija odabere opcija Istorija slanja povratnica, korisniku se prikaže modul za pregled i pretagu kreiranih slanja povratnica kao što je prikazano na sledećoj Slici: 

Nakon pristupa modulu za prikaz istorije slanja povratnica prikazuju se informacije o slanjima povratnica i to:

 • ID - kolona koja predstavlja jedinstveni identifikator svake povratnice
 • Naziv fajla - kolona koja nosi naziv fajla koji je kreiran u okviru povratnice
 • Datum kreiranja - kolona koja nosi informaciju o datumu kreiranja povratnice
 • Korisnik kreirao - kolona koja nosi informaciju o datumu kreiranja povratnice
 • Stavke - kolona koja nosi informacije o stavkama porudžbine

 

Istorija slanja stavki pozivnica

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Istorija slanja povratnica potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Porudžbine i u okviru nje stavku Istorija slanja povratnica kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Kada se iz glavnog menija odabere opcija Istorija slanja stavki pozivnica, korisniku se prikaže modul za pregled i pretagu kreiranih slanja stavki pozivnica kao što je prikazano na sledećoj Slici: 

Nakon pristupa modulu za prikaz istorije slanja povratnica prikazuju se informacije o slanjima povratnica i to:

 • ID - kolona koja prenosi jedinstveni identifikator svake stavke pozivnice
 • Naziv fajla - kolona koja nosi naziv fajla koji je kreiran u okviru stavki pozivnice
 • OT broj- kolona koja nosi informaciju o OT broju stavke pozivnice
 • Korisnik - kolona koja nosi informaciju o korisniku koji je kreirao stavke pozivnice
 • Stavke - kolona koja nosi informacije o stavkama porudžbine

U okviru ovog modula moguće je pored pregleda svih stavki slanja pozivnica, pregledati i račun koji je poslat pri slanju povratnice. Da biste pristupili racunu povratnice potrebno je da kliknete na dugme prikazano na slici:

Nakon klika na dugme otvara se račun sa svim potrebnim informacijama.