Javni korisnici

Javni korisnici

Javni korisnici

Javni korisnici predstavljaju posetioce vašeg sajta koji imaju kreiran nalog. Posetioci postaju javni korisnici registracijom na javnom delu sajta, gde ostavljaju svoje podatke, kao i e-mail adresu, koja je najznačajnija zbog dalje komunikacije sa korisnikom, slanja promotivnih i drugih poruka, kao i praćenja statistike. Novi javni korisnik se može kreirati i kroz panel, od strane administratora. Jednom registrovan javni korisnik se kasnije loguje sa svojim podacima, a nalog može koristiti za kupovinu, praćenje omiljenih artikala, dobijanja obaveštenja o sniženju i dostupnosti artikala, komunikaciju sa trgovcem i slično.

Listu javnih korisnika, ukoliko već imate, možete uvesti. Takođe, ukoliko imate kupce koji su učesnici loyalty programa u vašoj radnji (fizičkom objektu), uz kreativnu e-mail poruku možete navesti da postanu korisnici vašeg web shopa.

U ovom delu upustva  je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se modul sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Javni korisnici potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Javni korisnici kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Javni korisnici, korisniku se prikaže modul za pregled i pretagu kreiranih javnih korisnika kao što je prikazano na sledećoj Slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Novi javni korisnik - omogućava brzi pristup kreiranju novog javnog korisnika
  • List users - omogućava brzi pristup listi svih kreiranih korisnika
  • Zaposleni korisnici - mogućava brzi pristup svim nalozima korisnicima koji su zaposleni u kompaniji
  • Config - omogućava brzi pristup podešavanju korisnika

       2. Filteri - omogućavaju pretragu javnih korisnika po kriterijumima koje korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju  Korišćenje filtera.

       3. Tabela za pregled i prikaz svih javnih korisnika koji su trenutno kreirani.

U okviru tabele za prikaz javnih korisnika nalaze se informacije o samim javnim korisnicima i to:

 • ID - Kolona koja jedinstveno identifikuje svakog korisnika ponaosob.
 • Naziv - Kolona koja pruža osnovne informacije o korisniku (njegovo ime, prezime, ulica stanovanja, grad i država)
 • Info - Kolona koja pruža osnovne informacije o kontakt podacima korisnika (njegov broj telefona, email adresa i jezik).
 • Tiket - Kolona koja daje informacije o tiketima ukoliko ih dati korisnik poseduje.
 • Pristup - Kolona koja sadrži informaciju o tome kada se korisnik poslednji put ulogovao na sajt.
 • Confirm-Register - Kolona koja sadrži informaciju o tome kada je korisniku odobren pristup.
 • Porudžbine - Kolona koja sadrži informaciju o svim porudžbinama korisnika.

Kreiranje novog javnog korisnika

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Javni korisnici potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Javni korisnici kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Javni korisnik može biti kreiran na 3 načina:

 • Klikom na dugme  u gornjem desnom uglu
 • Klikom na dugme  screen-20.28.35[26.02.2017].png u okviru dela za prikaz liste svih kreiranih korisnika
 • Registracijom na javnom delu sajta

Odabirom nekog od prva dva načina za kreiranje novog javnog korisnika otvara se forma prikazana na slici:

Opis tabova i njihovih polja kao i način na koji ih treba ispravno popuniti su dati u daljem tekstu.

 • Tab Podaci - u okviru ovog taba je potrebno uneti podatke o javnom korisniku
 • Type person - Potrebno je izabrati da li je osoba Natural person ili legal entity odnosno da li je u pitanju fizičko ili pravno lice.

Polja Ime, Prezime,JMBG,Pol, Datum rođenja, Adresa, Država, Jezik, Grad, Telefon i  Poštanski broj koje je potrebno popuniti u okviru prvog dela forme za kreiranje korisnika su intuitivno jasna i predstavljaju unos opštih informacija o korisniku.

Tab Podaci o nalogu - u okviru ovog taba vrše se podešavanja koja su usko povezana sa korisnikovim nalogom.

 • Slažem se sa uslovima korišćenja - Potrebno je izabrati da li se javni korisnik slaže sa uslovima korišćenja. Podrazumevajuća vrednost ovog polja je DA.
 • Želim da primam obaveštenja na e-mail - Potrebno je izabrati da li javni korisnik želi da mu stižu obaveštenja na email adresu. Podrazumevana vrednost ovog polja je DA. Polje nije obavezno.
 • Dobavljač - Potrebno je izabrati dobavljača koga će koristit javni korisnik.
 • Ip access - Potrebno je uneti sa koje IP adrese korsinik može da se uloguje na sajt. Ukoliko korisnik pokuša da se uloguje na sajt sa neke druge adrese, sistem mu neće dozvoliti. Ukoliko je pak, polje prazno, korisnik će moći da se uloguje na sistem sa bilo koje adrese. 
 • Email adresa - Korisnik treba da unese svoju email adresu.
 • Lozinka - Korisnik treba da unese lozinku koja će se koristiti da se prijavljuje na sajt

Tab lojaliti kartica - u okviru ovog polja je potrebno uneti ID lojaliti kartice ukoliko je korisnik poseduje.

 • Tiket - Ukoliko korisnik treba da koristi tiket, u okviru ovog polja je potrebno uneti ID tiketa.
 • Popust - Ukoliko korisnik treba da ima popust, u okviru ovog polja je potrebno uneti vrednost popusta.

Tab opis - Da bi korisnik popunio ovo polje potrebno je da izvrši formatiranje teksta. ( Načini upravljanja tekstualnim sadržajem detaljno su opisani u poglavlju Upravljanje tekstualnim sadržajem ). 

Tab slika - Korisnik u okviru ovog taba može da postavi svoju sliku. Detaljni koraci pri ubacivanju slika možete pogledati u okviru poglavlja Postavljanje slika.

Korak 3: Klikom na dugme sačuvaj, novi javni korisnik će biti kreiran.

Uvođenje napomena za određenog javnog korisnika

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Javni korisnici potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Javni korisnici kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog korisnika ( koraci kreiranja novog korisnika detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog javnog korisnika) klikom na ikonicu  može se pristupiti ubacivanju napomena sa datumima vezanih za konkretnog korisnika. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju treba kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ubacivanja napomena sa datumima vezanih za korisnika:

Polje se sastoji iz osnovnih podataka o korisniku i datumima na koje mozemo dodavati napomene.

Prikaz porudžbina određenog javnog korisnika i upravljanje njima

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Javni korisnici potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Javni korisnici kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog korisnika (koraci kreiranja novog korisnika detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog javnog korisnika) klikom na ikonicu   može se pristupiti pregledu svih porudžbina konkretnog korisnika. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju treba kliknuti kako bi se otvorila mogućnost pregleda svih porudžbina korisnika:

 

Korak 3: Nakon klika na dugme prikazano na slici u novom tabu otvara se strana sa prikazom svih porudžbina tog javnog korisnika:

U tabeli prikazanoj na slici mogu se pročitati sledeće informacije o porudžbinama:

 • Šifra - koja je šifra određene porudžbine
 • Ukupno - Kolika je ukupna cena jedne porudžbine
 • Količina - Koliko je korisnik poručio artikala
 • Datum - Kada je korisnik poručio
 • Način plaćanja - Koji način plaćanja je korisnik odabrao
 • Prevoznik - Kog prevoznika je korisnik odabrao
 • Kategorija porudžbine - Odakle je korisnik video proizvod i izvršio poručivanje
 • Stornirano - da li je porudžbina stornirana ili nije. Ukoliko je prikazana ikonica deaktivirano (2).png onda znači da je porudžbina stornirana odnosno ponistena.
 • Status - prikazuje koji je status porudžbine
 • Akcija - omogućava prikaz porudžbine. Klikom na link prikaži  prikazuje se cela porudžnina

Ažuriranje javnih korisnika

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Javni korisnici potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Javni korisnici kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog korisnika (koraci kreiranja novog korisnika detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog javnog korisnika) klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju podataka o korisniku. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju treba kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja podataka o korisniku:

Korak 3: Klikom na ikonicu otvara se strana u okviru koje možemo menjati vrednosti željenih polja. Polja koja se mogu menjati su ista kao i polja koja se mogu popuniti pri kreiranju samog korisnika(koraci kreiranja novog korisnika detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog javnog korisnika), s tim što pri ažuriranju javnih korisnika postoje i nove mogućnosti kao što su note, calls i bank accounts. Prikaz novih tabova koja treba ažurirati dat je na Slikama:

Korak 3: Klikom na dugme new Note otvara se polje za dodavanje nove napomene prikazan na slici:

Polja koje je potrebno popuniti pri dodavanju nove napomene objašnjeni su u daljem tekstu.

 • Polje naziv - U okviru ovog polja potrebno je uneti naziv napomene.
 • Polje opis - U okviru ovog polja potrebno je uneti opsi napomene.

Korak 4: Klikom na dugme new Call otvara se polje za dodavanje novog poziva prikazan na slici:

Polja koje je potrebno popuniti pri dodavanju novog poziva objašnjeni su u daljem tekstu.

 • Contact person - Polje u koje je potrebno uneti podatke kontakt osobe.
 • Type call - Polje u koje je potrebno uneti tip poziva.
 • Reason for calling - Polje za koje je potrebno odabrati razlog pozivanja.
 • Conclusion - Polje u koje je potrebno uneti zaključak poziva.
 • Komentar - Polje u koje je potrebno po potrebi uneti komentar.
 • Call start - Vreme započinjanja razgovora sa korisnikom.
 • Call end - Vreme završavanja razgovora sa korisnikom.

Korak 5: Klikom na dugme new Bank acount otvara se polje za dodavanje novog računa prikazan na slici:

Polja koje je potrebno popuniti pri dodavanju novog računa objašnjeni su u daljem tekstu.

 • Naziv - Polje u koje je potrebno uneti naziv računa koji se kreira.
 • Račun - Polje u koje je potrebno uneti broj računa koji se kreira.
 • Opis - Polje u koje je potrebno uneti opis računa koji se kreira.

Korak 6: Klikom na dugme sačuvaj, kreiran javni korisnik će biti ažuriran.

Aktiviranje/deaktiviranje javnog korisnika

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Javni korisnici potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Javni korisnici kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog korisnika (koraci kreiranja novog korisnika detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog javnog korisnika) klikom na ikonicu  ili  može se pristupiti aktiviranju/deaktiviranju korisnika. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju je potrebno kliknuti kako bi se otvorila mogućnost deaktivacije/aktivacije korisnika:

 

Korak 3: Ukoliko je korisnik aktivan a potrebno ga je deaktivirati, potrebno je da klikne na  i on će postati što znači da korisnik više nije aktivan. Na isti način ukoliko je korisnik deaktiviran a potrebno ga je aktivirati, potrebno je da se klikne na i on će postati , što znači da je korisnik aktivan. Pri izvršenju ovog koraka, nakon klika na ikonicu, otvara se prozor za dijalog prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme OK, korisnik će biti deaktiviran. Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj deaktiviranja korisnika.

Brisanje javnog korisnika

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Javni korisnici potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Javni korisnici kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon prethodno kreiranog korisnika (koraci kreiranja novog korisnika detaljno su opisani u poglavlju Kreiranje novog javnog korisnika ) klikom na ikonicu  može se pristupiti brisanju kreiranog korisnika. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju treba kliknuti kako bi se otvorila mogućnost obrisanja korisnika:

Korak 3: Nakon klika na ikonicu  otvara se modal za potvrdu brisanja korisnika prikazan na Slici:

Korak 4: Klikom na dugme Cancel, poništava se pokušaj brisanja korisnika. Klikom na dugme OK korisnik je upešno obrisan.

Validacija veleprodajnih kupaca

Korisnici u okviru shop-a mogu biti maloprodajni i veleprodajni kupci. Veleprodajni kupci predstavljaju kompaije koje uglavnom kupuju robu na veliko za razliku od maloprodajnih kupaca koji kupuju robu samo za svoje potrebe pa samim tim količina poručene robe nije velika. Najvažnija razlika među njima je ta što velepordajni kupci imaju različite pogodnosti pri kupovini kao što pre svega niže cene proizvoda al i razni popusti na količinu robe koja je poručena.

Samim tim što VP kupci imaju te pogodnosti neophodno je izvršiti verifikaciju ulogovanih VP korisnika kako ne bi došlo do greške. Proces verifikacije objašnjen je u daljem tekstu sa osvrtom na dva slučaja:

 1. kada se korisnik kreira u okviru panela
 2. kada se VP korisnik registruje u okviru sajta

Prvi slučaj - korisnik kreira u okviru panela

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Javni korisnici potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Javni korisnici kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Korisnik može da kreira novog javnog korisnika na dva načina:

 1. Klikom na dugme   u gornjem desnom uglu
 2. Klikom na dugme  u okviru dela za prikaz liste svih kreiranih korisnika

Odabirom bilo kog od načina za kreiranje novog javnog korisnika otvara se forma prikazana na slici:

Opis tabova i njihovih polja kao i način na koji ih treba ispravno popuniti su dati u daljem tekstu.

 • Tab Podaci - U okviru ovog taba unose se svi podaci o VP kupcu
 • Type person - Potrebno je izabrati tip osobe pravno lice.
 • Verify legal person - Potrebno je u okviru polja omogućiti verifikaciju VP kupca odabirom vrednosti polja da.
 • Kratak naziv i Full name - Potrebno je uneti potpun naziv i kratak naziv VP kupca 
 • PIB i Matični broj - Potrebno je uneti ispravan PIB i matični broj kompanije
 • Polja Adresa, Broj ulice, Jezik, Grad, Telefon i  Poštanski broj koje je potrebno popuniti u okviru prvog dela forme za kreiranje VP kupca su intuitivno jasni i predstavljaju unos opštih informacija o kompaniji koja predstavlja VP kupca.

Izgled ispravno popunjenih polja dat je na Slici:

Tab Podaci o nalogu - u okviru ove grupe polja se unose podaci o nalogu VP kupaca 

 • Slažem se sa uslovima korišćenja - Potrebno je izabrati da li se javni korisnik slaže sa uslovima korišćenja. Podrazumevajuća vrednost ovog polja je DA.
 • Želim da primam obaveštenja na e-mail - Potrebno je izabrati da li javni korisnik želi da mu stižu obaveštenja na email adresu. Podrazumevajuća vrednost ovog polja je DA. Polje je obavezno.
 • Dobavljač - Neophodno je izabrati dobavljača Web shop VP
 • Email adresa - Unosi se email adresa VP kupca
 • Lozinka - Korisnik treba da unese lozinku svoje email adrese.

Izgled ispravno popunjenih polja dat je na Slici:

Tab lojaliti kartica

 • Ticket - U okiru ovog polja je potrebno uneti PIB VP kupca

Izgled polja koje je potrebno popuniti  dat je na Slici:

Korak 3: Klikom na dugme sačuvaj, novi vp korisnik će biti validiran.

Drugi slučaj - kada se VP korisnik registruje u okviru sajta

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Javni korisnici potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Javni korisnici kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Da bi se izvršila verifikacija VP kupca neophodno je da pronaći VP kupca u okviru svih kreiranih javnih korisnika i ažurirati ga. Klikom na ikonicu  može se pristupiti ažuriranju podataka o VP kupcu. Na Slici je, radi lakšeg snalaženja, predstavljeno gde se nalazi ikonica na koju treba kliknuti kako bi se otvorila mogućnost ažuriranja podataka o VP kupcu:

Korak 3: Klikom na ikonicu  otvara se prozor u okviru kojeg se mogu menjati vrednosti željenih polja.

Korak 4: U okviru taba Podaci potrebno je u okviru polja Verify legal person omogućiti verifikaciju VP kupca odabirom vrednosti polja da.

Korak 5: U okviru taba Podaci o nalogu potrebno je odabrati dobavljača - Web shop VP

Korak 6: U okviru taba Lojaliti kartica potrebno je uneti u okviru polja Tiket PIB broj kompanije koja predstavlja VP kupca

Korak 7: Klikom na dugme sačuvaj, verifikacija VP kupca će biti uspešno završena.

Izvoz podataka o korisnicima u CSV I XLS format

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Javni korisnici potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Javni korisnici kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Da bi se omogućio izvoz podataka o korisnicima potrebno je kliknuti na dugme prikazano na slici:

Korak 3: Nakon klika na jedno od izvoza dobijaju se podaci o korisnicima.

Ponovno slanje mejla javnim korisnicima za potvrdu registracije

Ukoliko korisnik prilikom procesa registracije nije potvrdio registraciju klikom na link potrebno mu je poslati novi email sa linkom u okviru kog moze potvrditi registraciju. Koraci za slanje mejla za potvrdu registracije su:

Korak 1: Potrebno je pristupiti modulu Korisnici i u okviru modula odabrati podmodul Javni korisnici kao što je prikazano na slici: 

Korak 2: Nakom pristupa modulu potrebno je odabrati korisnika/e kojima je potrebno poslati mejl. Korisnici se biraju čekiranjem polja u tabeli prikazanog na slici:

Korak 3: Nakon odabira korisnika potrebno je kliknuti na dugme prikazano na slici:

Korak 4: Klikom na dugme sistem proverava da li ste sigurni da je potrebno korisniku poslati pozivnicu za potvrdu šifre. Nakon klika na dugme Potvrdi prikazanog na slici, sistem šalje ponovni email na kom korisnik može samostalno završiti proces registracije na sajtu.