Dostupne veličine

Dostupne veličine

Dostupne veličine

Modul Dostupne veličine javnom korisniku služi za dobijanje informacija o tome da li se odabrana veličina proizvoda  ponovo nalazi na stanju i on može da je poruči. U okviru web shop-a korisnik ima opciju da za svaki proizvod koji želi da poruči obeleži veličinu koja mu je potrebna i ukoliko ta veličina trenutno nije dostupna pošalje zahtev da bude obavešten ukoliko veličina ponovo bude u prodaji. 

U okviru ovog dela uputstva je opisano:

Kako se pristupa modulu i iz čega se sastoji

Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Dostupne veličine potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Dostupne veličine kao što je prikazano na Slici:

Kada se iz glavnog menija odabere opcija Dostupne veličine, korisniku se prikažu informacije o slanjima obaveštenja javnim korisnicima vezanih za ponovno dostupne veličine proizvoda kao što je prikazano na sledećoj slici:

 1. U gornjem desnom uglu nalaze se prečice:
  • Dostupne veličine - omogućava brzi pristup informacijama o dostupnosti veličina
  • Slanje mejla za dostupnost veličina - omogućava brzi pristup slanju mejla za obaveštavanje javnih korisnika o dostupnosti veličina
  • Podešavanje za dostupnost veličina - omogućava pristup podešavanjima modula dostupnost veličina
 2. Filteri - omogućavaju pretragu informacija o slanjima obaveštenja po kriterijumima koje admin korisnik izabere. Više o filterima možete pročitati u poglavlju  Korišćenje filtera.
 3. Tabela za pregled i prikaz svih upita od strane javnih korisnika o dostupnosti veličina.

U okviru tabele za prikaz nalaze se informacije o samim upitima javnih korisnika i to:

 • ID - Jedinstveno identifikuje upit
 • Šifra proizvoda - daje informacije o šifri proizvoda za koji je kreiran upit od strane javnih korisnika
 • Veličina - daje informacije o veličini za koju je kreiran upit od strane javnih korisnika
 • Email javnih korisnika - prikazuje email adresu javnih korisnika na koju treba poslati obaveštenje kada određena veličina ponovo bude dostupna
 • Datum kreiranja- daje informacije o tačnom datumu i vremenu kada je javni korisnik kreirao upit
 • Datum slanja informacija - daje informacije o tačnom datumu i vremenu kada je javnom korisniku poslat email da je veličina ponovo dostupna

Slanje mejla za promenu cena proizvoda

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Dostupne veličine potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Dostupne veličine kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa modulu Dostupne veličine klikom na dugme   može se pristupiti slanju mejla korisnicima kako bi bili obavešteni da je veličina koju su želeli da poruče, ponovo u prodaji.

Korak 3: Nakon klika na dugme može se započeti proces slanja mejla. Modal koji se otvori pri kliku na dugme je prikazan na slici:

Podešavanja Dostupne veličine

Korak 1: Da bi korisnik mogao da pristupi modulu Dostupne veličine potrebno je da u okviru glavne navigacije izabere opciju Korisnici i u okviru nje stavku Dostupne veličine kao što je prikazano na Slici:

Korak 2: Nakon pristupa modulu Dostupne veličine klikom na dugme    može se pristupiti podešavanjima koji se odnose na modul Dostupne veličine. Na slici su prikazana polja koja je moguće popuniti:

Polja koja je potrebno popuniti su:

 • Send emails to the product user favourites - u okviru ovog polja potrebno je podesiti da li će se slati email poruka javnim korisnicima
 • Broj mejlova u jednoj iteraciji - u okviru ovog polja je potrebno uneti koliko će mejlova da se šalje u okviru jedne iteracije
 • Poslednji id - beleži se poslednji poslednji id proizvoda za koji je poslat javnim korisnicima email
 • Kron url - predstavlja url cron-a za slanje mejlova
 • Mejlovi za slanje izveštaja - u okviru ovog polja je potrebno uneti email adrese

U okviru dela prikazanog na slici unosi se Naslov email poruke kao i sadržaj koji će se poslati javnim korisnicima koji su zahtevali obaveštenja.