Porudžbine

Porudžbine

Porudžbine

Modul porudžbine predstavlja jedan od značajnijih modula sistema. U okviru ovog modula vrše se sve akcije vezane za porudžbine. U svakom trenutku moguće je proveriti koji je status porudžbine. Do podsekcija ove sekcije može doći pristupanjem delu Porudžbine u okviru samog admin panela. 

U okviru sekcije Porudžbine, korisnik ima mogućnost podešavanja sledećih modula: